İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Emrah Konuralp
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
emrah.konuralp@metu.edu.tr
476 223 0010 - 5076

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sökmen-Gürçam
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ozlem.gurcam@igdir.edu.tr

Teknik İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sökmen-Gürçam
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ozlem.gurcam@igdir.edu.tr

Derginin Türkçe Tam Adı: Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Derginin İngilizce Tam Adı: Iğdır University Journal of Economics and Administrative Sciences

Derginin Kısaltılmış Adı: Iğdır İİBF Dergisi

T.C. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  (Iğdır İİBF Dergisi) yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında), Türkçe ve İngilizce yayınlanan uluslararası, hakemli ve süreli bir dergidir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.