Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen çalışma, çift açık hakemlik sürecinden geçirilir.

  • Her iki hakemin çalışmayı yayınlanabilir bulması durumunda makale yayınlanmak üzere kabul edilir. Hakemlerin gerekli gördüğü düzeltmeler editör tarafından kontrol edilerek makalenin son sürümü onaylanır.
  • Hakemlerden birinin çalışmayı yayınlanabilir bulması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir.
  • Hakemlerden her ikisini de çalışmayı yayımlanabilir bulmaması durumunda çalışma reddedilir.
Çalışma, ÖZ ve ANAHTAR SÖZCÜKLER, GİRİŞ, METODOLOJİ, BULGULAR, TATIŞMA ve SONUÇ, DİL ve KAYNAKÇA olmak üzere altı başlıkta değerlendirilir.

Değerlendirmeye ilişkin sorunların hakemlerce yanıtlanmasına ek olarak hakemlerin editör ve yazara önerilerde bulunması beklenir.    

Değerlendirme yapmayı kabul eden hakemlere ilk değerlendirme için 15 günlük süre verilir. Bir makalenin değerlendirme süreci ortalama 60 gün içinde tamamlanmaktadır. 

Hakemlerin etik sorumlulukları, Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır. 


Derginin Türkçe Tam Adı: Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Derginin İngilizce Tam Adı: Iğdır University Journal of Economics and Administrative Sciences

Derginin Kısaltılmış Adı: Iğdır İİBF Dergisi

T.C. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  (Iğdır İİBF Dergisi) yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında), Türkçe ve İngilizce yayınlanan uluslararası, hakemli ve süreli bir dergidir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.