Repository Policy

The Journal allows authors to deposit versions of their work in an institutional or another repository.
Publisher: Iğdır University
Title: Igdir University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences
e-ISSN: 2717-6290

1. The Publisher allows authors the use of the final published version of an article (publisher pdf) for self-archiving (author's personal website) and/or archiving in an institutional repository after publication.
2. Authors may self-archive their articles in public and/or commercial subject-based repositories. There is no embargo period but the published source must be acknowledged and a link to the journal home page or articles' DOI must be set.
3. Authors may download the print of the article as a PDF document. Authors may send copies of the article to colleagues without embargo.
4. The publisher allows all versions of papers (Submitted version, Accepted version, Published version) to be deposited in an institutional or another repository of the author’s choice without embargo.

Published Version (Version of Record)
OA Publishing
This pathway includes Open Access publishing
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/igdiriibf/
RSS: http://dergipark.org.tr/igdiriibf/rss-feeds
LOCKSS: http://dergipark.org.tr/igdiriibf/lockss-manifest
Embargo: No Embargo
License CC BY 4.0
Copyright: Authors retain copyright, without restrictions.
Deposit: LOCKSS, Named Repository (Crossref), Journal Website, Institutional repository, authors' personal websites, public and/or commercial subject-based repositories.

Accepted Version (Author Accepted Manuscript)
Embargo: No
Deposit: LOCKSS, Named Repository (Crossref), Journal Website, Institutional repository, authors' personal websites, public and/or commercial subject-based repositories.

Submitted Version
Embargo: No
Deposit: LOCKSS, Named Repository (Crossref), Journal Website, Institutional repository, authors' personal websites, public and/or commercial subject-based repositories.

Derginin Türkçe Tam Adı: Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Derginin İngilizce Tam Adı: Iğdır University Journal of Economics and Administrative Sciences

Derginin Kısaltılmış Adı: Iğdır İİBF Dergisi

T.C. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  (Iğdır İİBF Dergisi) yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında), Türkçe ve İngilizce yayınlanan uluslararası, hakemli ve süreli bir dergidir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.