İstanbul Hukuk Mecmuası
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2636-7734 | e-ISSN 2667-6974 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1935 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://mecmua.istanbul.edu.tr


İstanbul Hukuk Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.
İstanbul Hukuk Mecmuası’nda, hukuk ve/veya hukuk ile ilişki kuran bilimsel disiplinler alanlarında, özgün akademik çalışmalara yaslanan, teorik veyahut uygulamalı; toplum içindeki davranış ve ilişkilerin değerlendirilmesi, hukuk sistemleri, makale, karar incelemeleri, mevzuat tahlili-tahkiki, hukukî matbuatın değerlendirilmesini konu edinen (müspet-menfi) eleştirel metinler, tercümeler dolayısıyla ulusal ve uluslararası ölçeğe teşmil olabilecek çalışmalar yayımlanmaktadır.
Bu çerçevede Hukuk Fakültesi Mecmuası’nda; (i) Hukuk kuramını genişleten ve hukukî uygulamaların teorik zeminini besleyen; (ii) gerek akademik gerekse de bir erk olarak yargının usûllerini (metodoloji) tahlil ve gerektiğinde teşrih edici; (iii) özel ya da kamusal bağlamda topluma geniş çaplı etki eden hukuksal tefekkürün, fiillerin, süreçlerin, simgelerin vb. mevcudiyetini irdeleyen; (iv) başta hukukî olmak üzere ele alınan konuyu sosyolojik, siyasal, psikolojik, felsefî, ahlâkî, coğrafî, tarihsel yanlarıyla da tahlil edebilecek metinlere yer verilmektedir.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

İstanbul Hukuk Mecmuası

ISSN 2636-7734 | e-ISSN 2667-6974 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1935 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://mecmua.istanbul.edu.tr
Kapak Resmi


İstanbul Hukuk Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.
İstanbul Hukuk Mecmuası’nda, hukuk ve/veya hukuk ile ilişki kuran bilimsel disiplinler alanlarında, özgün akademik çalışmalara yaslanan, teorik veyahut uygulamalı; toplum içindeki davranış ve ilişkilerin değerlendirilmesi, hukuk sistemleri, makale, karar incelemeleri, mevzuat tahlili-tahkiki, hukukî matbuatın değerlendirilmesini konu edinen (müspet-menfi) eleştirel metinler, tercümeler dolayısıyla ulusal ve uluslararası ölçeğe teşmil olabilecek çalışmalar yayımlanmaktadır.
Bu çerçevede Hukuk Fakültesi Mecmuası’nda; (i) Hukuk kuramını genişleten ve hukukî uygulamaların teorik zeminini besleyen; (ii) gerek akademik gerekse de bir erk olarak yargının usûllerini (metodoloji) tahlil ve gerektiğinde teşrih edici; (iii) özel ya da kamusal bağlamda topluma geniş çaplı etki eden hukuksal tefekkürün, fiillerin, süreçlerin, simgelerin vb. mevcudiyetini irdeleyen; (iv) başta hukukî olmak üzere ele alınan konuyu sosyolojik, siyasal, psikolojik, felsefî, ahlâkî, coğrafî, tarihsel yanlarıyla da tahlil edebilecek metinlere yer verilmektedir.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Cilt 78 - Sayı 4 - 13 Şub 2021
 1. Bir Kişilik Değeri Olarak Kişinin Resmi
  Sayfalar 1723 - 1746
  Egemen IŞIK
 2. Effect of the Prohibition of Board Members of Joint Stock Companies from Participating in Negotiations (TCC 393) on Quorums
  Sayfalar 1747 - 1761
  İbrahim Çağrı ZENGİN
 3. Geçici İşgöremezlik Zararlarının Zorunlu Trafik Sigortası Teminatı Kapsamında Olup Olmadığının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1763 - 1781
  Kübra YETİŞ ŞAMLI
 4. İş Sözleşmesinin Feshinde Süre
  Sayfalar 1783 - 1858
  Faruk Barış MUTLAY
 5. Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Paradigma: Hesap Verebilirlik İlkesi
  Sayfalar 1859 - 1897
  Mehmet Bedii KAYA
 6. Medeni Yargıda İstinaf Sebepleriyle Bağlılık Kuralı
  Sayfalar 1899 - 1919
  Hilal ÜNAL KAYA
 7. Anayasa ve Sürdürülebilir Kalkınma
  Sayfalar 1921 - 1957
  Oya BOYAR
 8. Avrupa Birliği’nde Dijital Hizmet Vergisi ve Türkiye Uygulaması
  Sayfalar 1959 - 1988
  Muhammet DURDU
 9. Kamu Görevlilerinin Politik Davranışlarını Biçimlendirmede Yasal Düzenlemelerin Zorlayıcı Etkilerinden Yararlanmak: Hatch Kanunu Örneği
  Sayfalar 1989 - 2023
  Oktay KOÇ, Abdullah KIRAY, Osman Abdullah GÜNAYDIN
 10. On the Refugee Crisis Discourse: A Critical Analysis Sitting in the Junction of International Criminal Law and International Refugee Law
  Sayfalar 2025 - 2048
  Ekin Deniz UZUN
 11. Uluslararası Hukuk Açısından Ekonomik Yaptırımlar ve ABD’nin Tek Taraflı Yaptırımlarının Kısa Bir Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2049 - 2078
  Galip Engin ŞİMŞEK
 12. Uzay Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İlişkisi
  Sayfalar 2079 - 2109
  Zeynep Selin BALCI
 13. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarının Hatalı Varsayılması Kastı Ortadan Kaldırır Mı?
  Sayfalar 2111 - 2129
  Thomas HILLENKAMP, Kai CORNELIUS, Buket ABANOZ
 14. İstinafta Delil İkamesinin Sınırlandırılması
  Sayfalar 2131 - 2145
  Hans-jürgen AHRENS, Nevhis DEREN YILDIRIM
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1303-4375 647 1935-2021
Creative Commons

88x31.png