Cilt: 16 - Sayı: 4

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

1. TÜRKİYE AÇISINDAN PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KANALLARININ SVAR ANALİZİ

Araştırma Makalesi

10. IMPROVEMENT OF TRANSPORTATION ROUTES IN MUNICIPALITIES BY DNA COMPUTATION METHOD

Araştırma Makalesi

17. TECHNOLOGY READINESS AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF ACADEMIC STAFFS