Yazım Kuralları

IJOTFL dergisi aday makalelerin yayınlanması sürecinde, makalelerin değerlendirilmesi öncesi ya da sonrasında herhangi bir ücret talep etmez. Tamamen ücretsizdir.


Makale gönderimi için

IJOTFL web tabanlı bir ve çift-kör hakem değerlendirmeyi destekleyen DergiPark sistemini kullanmaktadır. Henüz bir hesap oluşturmadıysanız, sistemde kendiniz için bir hesap (kayıt) oluşturmalısınız. İnceleme süreci boyunca makalenin ilerleyişini sisteme giriş yaparak ve kontrol edebilirsiniz. IJOTFL kör inceleme politikası kullanmaktadır. Bu nedenle, yazarın (yazarların) adları ve bağlantıları makalenin herhangi bir bölümünde görünmemelidir.

Değerlendirme

IJOTFL dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan çalışmaları değerlendirmeye alınmaktadır. Gönderilecek makaleler dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen çalışmalar Editör tarafından öncelikle amaç, konu ve yazım kurallarına göre incelenmektedir. Çalışmalar ikinci aşamada alan editörü tarafından değerlendirilir. Editör ve alan editörü tarafından uygun bulunan makaleler değerlendirme sürecine alınır. Değerlendirme sürecine alınan çalışmalar konu ile ilgili uzman iki hakeme gönderilir. Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakem değerlendirme süreci en çok 90 gündür.

Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak editör;
    Çalışmanın kabulüne,
    Çalışmanın, hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya,
    Çalışmanın reddine karar verir.

Makale yazım kuralları

Aşağıdaki yazı ve referans kuralları dikkate alınmalıdır.
1- Dergiye gönderilen yazılar MS WORD'de yazılacaktır. Grafik ve fotoğraflar Windows ortamında işlevsel olmalıdır.
2- Yazılar, Özet ve Referanslar dahil olmak üzere artık 25 sayfayı geçmemelidir.
3- Makale, bir buçuk satır boşluğuna sahip 10 puntolu ‘Times New Roman’ yazı tipinde, paragraflardan sonra 6nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
4- Özet bölümü 300 kelimeden az olmalıdır. Amacı, yöntemi ve çalışmanın bulgularını içermelidir.
5- En az 3 ve en çok 5 kelimeden oluşan çalışmanın anahtar sözcükleri, özet altında yazılmalıdır.
6- Referans göstermede Amerikan Psikoloji Derneği'nin Türkçe (APA6 Türkçe) en son yayını temel olarak kullanılacaktır.


Dergimizin Türkçe şablonunu indirmek için buraya tıklayınız: http://dergipark.gov.tr/download/journal-file/13130

Dergimizin İngilizce şablonunu indirmek için buraya tıklayınız: #