Cilt: 9 Sayı: 1, 29.06.2023

Yıl: 2023

Araştırma

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSADTürkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, kültürel konuların yanı sıra başta iletişim bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında nitelikli araştırmalara yer vermektedir.  

1) Dergi hakkında: Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık) yayımlanmaktadır.  

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tüm metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. 

UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, zorunlu olmadıkça yazarlardan hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenlerin dergi yönetimi ile iletişim kurması gerekir. 

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. 

 

2) Kapsam: UKSAD, öncelikli olarak kuramsal ve uygulamalı kültürel araştırmaları konu edinmeyi esas almakla birlikte, genel olarak sosyal bilimlerin bütün alanlarına - sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, iletişim, yönetim, dini ilimler, yönetim, edebiyat, dilbilim, sanat, spor bilimleri, vb.- yönelik yayın yapmaktadır. 

Dergi, literatür taramaları, alan araştırmaları, olgu sunumları, editöre mektuplar, makale/kitap incelemeleri gibi orjinal tüm araştırmalara yer vermektedir.  

 

3)  Haklar ve Sorumluluklar: Dergiye makale gönderen bütün yazarlar şu koşulları kabul etmektedir; 

  • Makale herhangi bir yerde yayınmlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiştir;
  • İçerikten ve orjinalikten tamamıyla yazarlar sorumludur;
  • Derginin ve yazarların makalenin yasal hakları (copyright) üzerindeki tasarrufu diğer tarafa bilgi verilmeksizin devam etmektedir. Taraflar ilgili çalışmayı yeniden üretmek ve kullanmakta serbesttir. (Ör. kitap bölümü olarak basmak gibi). Bu durumda tarafların referans bilgileri ile ilgili etik kurallara dikkat etmeleri zorunludur. 
  • Yazarlar çalışmaları için aldıkları her türlü desteği (araştırmaya yapılan katkı, maddi destekler, vb.) belirtmekle ve varsa ilgisi olan tarafları aktarmakla yükümlüdür. 
  • Yazarlar, bir kongrede sunulan veya bir tezden üretilen çalışmaları mutlaka dip not ile açıklamalıdır. 

 

4) Orijinallik: Dergiye makale gönderen yazar(lar), çalışmalarının orijinal olduğunu ve herhangi bir yerde kısmen veya tamamen yayımlanmadığını taahhüt eder. Her türlü sahtecilik, dilimlime, yeniden üretim, misafir yazarlık dergi ilkelerine aykırıdır. Dergiye gönderilen makaleler belirli bir yazılım aracılığıyla içerik orijinalliği testine tabi tutulur.  

 

5) Açık erişim politikası: Dergi açık ereşim politikasını benimser. Böylelikle internet ortamında derginin bütün içeriğine ücretsiz olarak ulaşılabilir. Açık erişim politikasının detayları için bakınız; Budapest Open Access Initiative.

 

6) Baskı ücreti: UKSAD, makaleleri yayımlamak için hiçbir isim altında ÜCRET talebinde bulunmaz. 

 

7) Makale hazırlanması ve yüklenmesi 

Makale yüklenirken yazar ve kurum bilgileri çıkarılmalıdır. Makaleler dergi yazım kurallarına göre hazırlanıp sisteme WORD olarak yüklenmelidir.

Makaleler şu bölümlerden oluşabilir (araştırma türüne göre bölümler farklılık gösterebilir);

(1) Başlık: Araştırmanın başlığı kelimelerin ilk harfleri büyük olarak ve 14 punto ile yazılır. Başlığın altına bütün yazarların isimleri ilk harf büyük, soyisimleri ise tamamıyla büyük harflerle 12 punto olarak yazılır; (Ahmet ŞİMŞEK, Ayşe GÜR YILDIRIM). İsmin altında varsa akademik unvan, kurum bilgisi, şehir ve ülke 11 punto olarak yazılır. Her yazarın eposta adresi ve en azından bir yazarın tam posta adresi belirtilmelidir. 

(2)  Öz (100 kelimeden daha az ve 250 kelimeden daha fazla olmamalıdır. Bu bölümde araştırmanın arkaplanı, yöntemi, bulguları ve belirli sonuçları kısaca aktarılmadır.)

(3) Anahtar Kelimeler (en az 3, en fazla 8 tane olmalı ve küçük harflerlerle yazılmalı, notkalı virgül ile ayrılmalıdır)

(4) Giriş

(5) Materyal ve Yöntem

(6) Bulgular / Sonuçlar

(7) Tartışma / Sonuç 

(8) Teşekkür (gerekiyorsa, maddi destek sağlayan kurumlar varsa mutlaka belirtilmelidir. Ör. BAP Projesi, Tübitak projesi, kurumsal / bireysel maddi katkı alınan durumlar bu bölümde belirtilmelidir.)  

(9) Kaynakça

Makaleler 4 sayfadan kısa, 20 sayfadan daha uzun olmamalıdır.

 

Makale Gönderme 

Makalenizi yüklemek için sitedeki açıklamaları takip ediniz. 

 

Makale Biçimi 

Makaleler Microsoft Word dosyası; Font: Normal, Times New Roman, 12 punto, tek aralıklı; paragraflar girintisiz; Tüm kenarlardan 2.5 cm boşluklu; Makale başlığında ilk harfler büyük ( Ör.  “The Relationship between Multiple Intelligence and Academic Motivation”); Şekiller ve Tabloların isimlerinde ilk harfler büyük (Ör. Şekil 1.Relationship Diagram between Multiple Intelligence and Aacademic Motivation, Tablo 1. Hedef Kitlenin Yıllık Ortalama Gelirleri). Şekil isimleri altta, Tablo isimleri ise üstte verilmelidir. 

 

Kaynakça (APA stili benimsenmelidir): Metin içinde kullanılan referanslar "Soyad, yıl”  ör. (Kırık, 2013: 67) olarak verilmelidir. Çok yazar ve sayfa numarası varsa (Turkmen vd., 2013: 65) olarak verilmelidir.

Kaynakça bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile listelenmelidir. Tüm kaynaklar, Soyad, İsimlerin ilk harfleri, yıl, başlık, dergi / yayınevi adı, cilt, sayı ve sayfa numarası şeklinde verilmelidir. Ön isimlerin kısaltmalarında nokta kullanılmamalı, sadece yazarlar arasında virgül kullanılmalıdır. Yazarla arasında "ve" bağlacı kullanılmamalı, sadeve virgül ile yetinilmelidir.  

 

Örnek kaynakça gösterimi:

Gardner, H., Kul, M., Taner, B., Ozkan, A. (2012). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books.

Stanford, P. (2003). Multiple intelligence for every classroom. Journal of Education Psychology, 39(2): 81-89, http://www.makalearsivi/tarih.ornnek.html (14 Mayıs 2016 tarihinde erişim sağlanmıştır).

Turkmen, M. (2004). The effects of martial arts on children development. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 8(1): 276-281.

"Committee on Publication Ethics (COPE) " belirttiği yayın etik ilke ölçütleri konusunda; yazarlarımıza, editörlerimize ve danışmanlarımıza rehber olmaktadır.

2023 yılı için girişimsel araştırma nitelikli makalelerde ve mülakat, anket çalışmalarında makale yazarlarından; Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi, Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması ve izin bilgisinin dergiye iletimi gibi) makale içinde sunulması, makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi talep edilmektedir. *Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.*Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.*Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.*Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.*Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.*Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için: TR Dizin Kriterleri

Telif hakkı dergimize verilen yayınlanmış yayınlar konusunda yazar başka bir kitapta yayınlamak için yeniden telif iznini dergiden geri talep edemez.

Makale gönderimi sürecinde yazarın makalesini dergimizin ana sayfasında yer alan örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmış olması gerekir.

Makalenin daha önceden önceden bir dergi, kitap veya tam metin bildiri olarak yayınlanmamış olması gerekir.

Telif bilgisi, Etik kurul izni gerektiren araştırma makalelerinde (Retrospektif çalışmalar dahildir); materyal metod kısmında etik kurul izin bilgileri çalışmanın kısıtlılıkları (varsa), destekleyen kurum bilgisi (varsa), ölçek izin bilgisi (gerekli ise) ek dosya olarak dergimize iletilmelidir.

Etik izin, kurum izin veya onam bilgileri açık olarak belirtilmemişse (Olgu sunumlarından gerekli ise; etik kurul ve kurum izni bilgisi talep edilebilir.), izin bilgisi dosya olarak makale dosya alanından ekli değilse ön kontrol sürecine ilgili makale kabul edilmeyecektir.

Etik kurul izin bilgisi makale başlığı ve yazar bilgisiyle uyumlu olmalıdır.

Yazarın gönderdiği makalenin benzerlik değeri tarafımızca kontrol edilmektedir. Dergi yayın ilkesi olarak benzerlik değeri makalenin ön kontrolde %20 ve altında olması gerekir. (Yazarın benzerlik değerini makale gönderimi öncesi kontrol etmesi yarar sağlayacaktır.) Yazara benzerlik bilgisi yüksek ise rapor çıktılı olarak dergi tarafından bilgi sunulur.

Yazarın makalenin özgün değerini belirten bir iki cümle gönderim sırasında editöre not alanında yazması önemlidir.

Eğer yöntemde materyal, veri toplanması, etik, kurum izni, istatistiksel aşamalar konusunda eksiklikler olduğu düşünülürse makale değerlendirme süreçleri içerisinde yazara bilgi verilerek makale red edilebilir.

Etik izin, tez konusu ise açıklaması, Sözel bildiri, poster bildiri ile ilgili ve/ya tez makaleleri ile ilgili yazarın makale ilk sayfasında yazar bilgisi üzerinde açıklama yapması önemlidir.

Tüm materyal metodu aynı olan tam metin bildiriler makale olarak dergi yayın sürecine kabul edilmemektedir, yazardan özet sayfalarını editör ek dosya bilgi talebinde bulunabilir.

Dergimizde, hakem sürecinde hakem seçimi için çift kör hakemlik yapılmaktadır.

Dergimiz yayınlarında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi