Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 591 - 600 2019-08-31

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği
The Effectiveness of Sexual Psycho-Education Program for 8th Grade Students

Canan ÇİTİL AKYOL [1] , Mustafa KUTLU [2]


Bu araştırmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan cinsel sağlık psiko-eğitim programının öğrencilerin ergenlik dönemi, istismar ve toplumsal cinsiyet konuları ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumları üzerindeki etkisini test etmektedir. Bu çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda 24 (10 erkek-14 kız) öğrenci; kontrol grubunda 24 (10 erkek-14 kız) öğrenci olmak üzere toplam 48 öğrenci bu çalışmanın araştırma grubunu oluşturmaktadır. Deney grubundaki katılımcılara Cinsel Sağlık Psiko-Eğitimi uygulanırken; kontrol grubundaki katılımcılara konuyla ilgili herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Araştırma bulguları, deney grubuna uygulanan cinsel sağlık eğitimi programının öğrencilerin ergenlik dönemi ve toplumsal cinsiyet konularındaki bilgi düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık olduğunu (p<.05); fiziksel, duygusal, cinsel istismar konularındaki bilgilerini artırmada ise kontrol grubuyla deney grubu arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir (p<.05). Araştırma sonuçları cinsel sağlık eğitiminin 8. sınıf öğrencilerinin ergenlik dönemi ve toplumsal cinsiyet konularındaki bilgilerini olumlu yönde arttırdığını, istismar konusundaki bilgilerini ise etkilemediğini göstermektedir.

The aim of the study is to test the effects of the sexual health psycho-education program on the 8th graders’ knowledge level and attitude towards the adolescence, abuse and social gender roles. Quasi-experimental design with a pre and posttest control group was conducted in this study. The sample of the study is composed of 48 students in total. There were 24 students (10 male-14 female) in the experimental group and 24 students (10 male-14 female) in the control group. The students in the experimental group received the Sexual Health Psycho-Education Program; whereas, the students in the control group received no intervention about the subject. The findings of the study indicated that sexual psycho-education program created a significant difference (p<.05) between the knowledge level of the experimental and control group students on the adolescence and social gender subjects. However, there was no significance about the physiological, emotional and sexual abuse (p<.05). The results of the study showed that the sexual health psycho-education program increased the 8th graders knowledge level about adolescence and social gender subjects although it didn’t affect their knowledge of abuse.

 • Agostino, M. B. ve Wahlberg, V. (1991). Adolescent attitudes to abortion in samples from Italy and Sweeden. Social Science & Medicine, 33(1), 77-82.
 • Arnold, E. ve Springer (1999). The effects of an abstinence based sex education program on middle school students- knowledge and beliefs. Research on Social Work Practise,19(1), 10–24.
 • Bayhan, P. ve Artan, İ. (2004). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Bundy, M. L. ve White, P. N (1990). Parents as sexuality educators: A parent- training program. Journal of Counseling and Development, 63(3), 321-323.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (10. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Correa S. (1997). From reproductive health to sexual rights: achievements and future challenges. Reproductive Health Matters, 10, 107- 116.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Fourth Edition). ABD: SAGE Publication, Inc.
 • Crockett, L.J., Raffaelli, M. ve Moilanen, K.L. (2006). Adolescent sexuality: behavior and meaning. USA: Blackwell Publishing.
 • Crouch, S. (1999). Sexual health 1: sexuality and nurses' role in sexual health. British Journal of nursing, 8(9), 601-606.
 • Çok, F. (2003). Ergenlerin cinsel eğitimi bir program denemesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Gökengin, D., Yamazhan, T., Özkaya, D., Aytuğ, Ş., Ertem, E., Arda, B. ve Serter, D. (2003). Sexual knowledge, attitudes, and risk behaviors of students in Turkey. Journal of School Health, 73(7), 258-263.
 • Gürsoy, E. ve Gençalp, N. S. (2010). Cinsel sağlık eğitiminin önemi. Aile ve Toplum 11(6), 29-36.
 • Irwin, C.E., ve Millstein, S.G. (1990). Biopsychosocial correlates of risk-taking behaviors during adolescence. (4th ed.). New York: McGraw-Hill Publishing Company.İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (2003). Öğretmen ve öğretmen adaylar cinsel sağlık eğitimi. İstanbul: Uygun Matbaa.
 • Kirby, D. (1994). School-based programs to reduce risk-taking behaviors. Journal of School Health, 62(7), 280-287.
 • Korkmaz Çetin. S., Bildik, T., Erermiş, S., Demiral, N., Özbaşaran, B., Tamar, M. ve Aydın, C. (2008). Erkek ergenlerde cinsel davranış ve cinsel bilgi kaynakları: Sekiz yıl arayla değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(4), 390-397.
 • Mobray, D. ve Labauve, B. J. (2002). A multidimensional approach to sexual education. Sex Education, 2(1), 31–44.
 • Nitirat, P. (2007). Thai adolescents' sexual behaviors and school-based sex education: Perspectives of stakeholders in Chanthaburi Province, Thailand. The University of North Carolina at Chapel Hill: ProQuest Dissertations Publishing.
 • Özcan, S., Ergin A., Saatçi, E., Bozdemir, N., Kurdak, H. ve Akpınar, E. (2008). The prevalence of risky behaviors related to violence in high school students in a southern city, Turkey. Coll Antropol, 32(4), 1053-1058.
 • Özcebe, H. (2007). Cinsel sağlık eğitimi. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı.
 • Pan American Health Organization (PAHO), WHO, World Association for Sexology (WAS). Promotion of Sexual Health Recomendations for Action. 2001.
 • Pedersen, W. ve Samuelsen, O. S. (2003). New patterns of sexual behavior among adolescents. Tidsskrift for den norske legeforening, 123, 3006-3009.
 • Public Health Agency of Canada. (2009) Report on sexually transmitted infections in Canada: 2008.
 • Saito, M.I. (1998). Sex education in school: preventing unwanted pregnancy in adolescents. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 63(1), 157-160.
 • Sıecus (1996). Guidelines for Comprehensive Sexuality Education (Second edition) Newyork: Fulton Press.
 • Silva, M. ve Ross, I. (2003). Evaluation of school-based sex education program for low income male high school students in Chile. Evaluation and Program Planning, 26, 1-9.
 • Siyez, D. M. (2010). Ergenlerde problem davranışlar okul temelli önleme çalışmaları ile ilgili uygulama örnekleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Siyez, D. M. ve Siyez E. (2007). Ergenlerin cinsel yaşam deneyimlerinin bazı psikososyal değişkenler açısından değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, 33(1), 56-63.
 • Somers, C. L. (2001). Does source of sex education predict adolescents’ sexual knowledge, attitudes, and behaviors? Education, 121(4), 674-682.
 • Sungur, M. (1998). Cinsel eğitim. Klinik Psikiyatri, 2, 103-108.
 • Walcott, C. M., Meyers, A. B., ve Landau, S. (2008). Adolescent sexual risk behaviors and school-based sexually transmitted infection/HIV prevention. Psychology in the Schools, 45(1), 38-51.
 • World Health Organization. (2006). Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Canan ÇİTİL AKYOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa KUTLU
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd517792, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {591 - 600}, doi = {10.17679/inuefd.517792}, title = {Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği}, key = {cite}, author = {ÇİTİL AKYOL, Canan and KUTLU, Mustafa} }
APA ÇİTİL AKYOL, C , KUTLU, M . (2019). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 591-600 . DOI: 10.17679/inuefd.517792
MLA ÇİTİL AKYOL, C , KUTLU, M . "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 591-600 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/45461/517792>
Chicago ÇİTİL AKYOL, C , KUTLU, M . "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 591-600
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği AU - Canan ÇİTİL AKYOL , Mustafa KUTLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17679/inuefd.517792 DO - 10.17679/inuefd.517792 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 591 EP - 600 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.517792 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.517792 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği %A Canan ÇİTİL AKYOL , Mustafa KUTLU %T Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.517792 %U 10.17679/inuefd.517792
ISNAD ÇİTİL AKYOL, Canan , KUTLU, Mustafa . "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2019): 591-600 . https://doi.org/10.17679/inuefd.517792
AMA ÇİTİL AKYOL C , KUTLU M . Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği. inuefd. 2019; 20(2): 591-600.
Vancouver ÇİTİL AKYOL C , KUTLU M . Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 600-591.