e-ISSN: 1305-2128
Başlangıç: 1985
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Coğrafya Dergisi zamana ve mekana bağlı fiziki ve beşeri problemler için çözüm üreten coğrafi yaklaşımlara ait (fiziki, beşeri, doğal çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) bilimsel araştırmaların yayınlanmasına, bu yönüyle bilimsel bilginin paylaşılmasına imkan sağlayan bir dergidir.  1985 yılından beri yayın hayatını sürdüren dergi bu yönüyle Türkiye’deki en eski coğrafya bilimi dergilerinden birisidir. Derginin ana motivasyonu çağın gerektirdiği sosyal, fiziki ve doğa-insan ilişkilerini ve bunun sistematiğinin anlaşılması için bilimsel çözümler üreten eserlere bir platform oluşturmaktır. Bu bakımdan dergi, coğrafya bilimini uygulayarak beşeri ve fiziki coğrafya problemlerine çözüm üreten her özgün makaleye açıktır. Tüm eserler yayınlanmadan önce konusunda yetkin ve bağımsız hakemlik sürecinden geçer.Açık Erişim İlkesi - İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkında

2022 - Sayı: 43

Araştırma Makalesi

YERKÖPRÜ DOĞAL TÜNELİ’NİN JEOMORFOLOJİSİ VE TURİZM POTANSİYELİ, VEZİRKÖPRÜ/ SAMSUN

Araştırma Makalesi

Jeomorfolojik Yaklaşıma Bağlı Heyelan Risk Değerlendirmesi: Kelkit Çayı Vadisi Aşağı Çığırı Örneği

Araştırma Makalesi

ANTAKYA’DA (HATAY) REKREASYON FAALİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE DAĞILIŞI

Araştırma Makalesi

Grammar of geopolitics: geopolitical imaginations of farmer-herder conflicts in Nigeria

Araştırma Makalesi

Yerel Coğrafi Şartların Geleneksel Midyat Evlerine Etkileri, Türkiye

Araştırma Makalesi

The assessment of relationship between city and port in Mersin, Turkey

Araştırma Makalesi

Suitability Analysis of Apiculture (Beekeeping) Activity Areas with Multi-Criteria Method: A Case Study of Adiyaman

Araştırma Makalesi

Uzun Dönemli (1984-2020) Arazi Kullanımı Değişiminin Tespiti ve Modellemesi (2035): Gölcük İlçesi’nin Analizi

Araştırma Makalesi

KIRSAL MESKENLERİN YER SEÇİMİNDE FO, AHP VE LR YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, KEBAN ÇAYI HAVZASI (ELAZIĞ) ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

Anadolu’da Konifer Ağaçların Yayılış Alanlarındaki Değişimler

Araştırma Makalesi

AĞRI İLİNDE MEYDANA GELEN DOĞA KÖKENLİ AFETLERİN MEKÂNSAL VE ZAMANSAL ANALİZİ

Creative Commons

88x31.png