e-ISSN: 1305-2128
Başlangıç: 1985
Yayımcı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
 


Coğrafya Dergisi zamana ve mekana bağlı fiziki ve beşeri problemler için çözüm üreten coğrafi yaklaşımlara ait (fiziki, beşeri, doğal çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) bilimsel araştırmaların yayınlanmasına, bu yönüyle bilimsel bilginin paylaşılmasına imkan sağlayan bir dergidir.  1985 yılından beri yayın hayatını sürdüren dergi bu yönüyle Türkiye’deki en eski coğrafya bilimi dergilerinden birisidir. Derginin ana motivasyonu çağın gerektirdiği sosyal, fiziki ve doğa-insan ilişkilerini ve bunun sistematiğinin anlaşılması için bilimsel çözümler üreten eserlere bir platform oluşturmaktır. Bu bakımdan dergi, coğrafya bilimini uygulayarak beşeri ve fiziki coğrafya problemlerine çözüm üreten her özgün makaleye açıktır. Tüm eserler yayınlanmadan önce konusunda yetkin ve bağımsız hakemlik sürecinden geçer.

Açık Erişim İlkesi - İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkında


DUYURU
Değerli Yazarlar,
Dergimiz yeni yayın dönemi için makale başvurularına açılmıştır.
Yoğun talep olup halen süreci devam eden başvurular nedeniyle yeni makale başvurularının Aralık 2023 sayısına yetişmesi beklenmektedir.
İngilizce makale başvuruları bu durumun dışındadır.
Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Temmuz 2024

2024 - Sayı: 47

Araştırma Makalesi

Akdağ ve Yakın Çevresi Endemizm Coğrafyası: Topografik ve İklimsel Parametreler Üzerinden Endemizmi Anlamak

Araştırma Makalesi

MYTHOLOGICAL FOUNDATIONS OF HIGHLAND FESTIVALS: THE CASE OF THE KADIRGA OTCU FESTIVAL

Araştırma Makalesi

KASNAK MEŞESİNİN (Quercus vulcanica (Boiss. And Heldr. ex) Kotschy) YENİ BİR DOĞAL YAYILIŞ ALANI: BUDAĞAN DAĞI (TAVŞANLI-EMET, KÜTAHYA)

Araştırma Makalesi

Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanterlerinin Oluşturulması: Büyükada, Nizam ve Maden Mahalleri Örneği

Araştırma Makalesi

TARİHİ HARİTA TERCÜMESİNE DAYALI OLARAK KAYSERİ'NİN 1882 YILI KENTSEL MANZARASININ YENİDEN ÜRETİLMESİ

Araştırma Makalesi

Yerinde Yaşlanma Bağlamında Yaşlıların Konut Çevresinden Beklentileri: Afyonkarahisar Kenti Örneği

Araştırma Makalesi

Kentsel Heterotopya: İstanbul’un Farklı ve Öteki Mekânları

Araştırma Makalesi

Mekânsal ve Zamansal Perspektiften Ankara'daki Trafik Kazaları: Ölümlü ve Yaralanmalı Olayların Analizi

Araştırma Makalesi

Investigation of the Relationship between Women Indicators and Socio-Economic Development Index by Spatial Econometrics Models

Araştırma Makalesi

The vegetation history of Karacabey Longoz Forest and surrounding area during the last 250 years (Bursa, Türkiye)

Creative Commons

88x31.png