Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1305-2128 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://jgeography.istanbul.edu.trcografya.jpg


Coğrafya Dergisi zamana ve mekana bağlı fiziki ve beşeri problemler için çözüm üreten coğrafi yaklaşımlara ait (fiziki, beşeri, doğal çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) bilimsel araştırmaların yayınlanmasına, bu yönüyle bilimsel bilginin paylaşılmasına imkan sağlayan bir dergidir.  1985 yılından beri yayın hayatını sürdüren dergi bu yönüyle Türkiye’deki en eski coğrafya bilimi dergilerinden birisidir. Derginin ana motivasyonu çağın gerektirdiği sosyal, fiziki ve doğa-insan ilişkilerini ve bunun sistematiğinin anlaşılması için bilimsel çözümler üreten eserlere bir platform oluşturmaktır. Bu bakımdan dergi, coğrafya bilimini uygulayarak beşeri ve fiziki coğrafya problemlerine çözüm üreten her özgün makaleye açıktır. Tüm eserler yayınlanmadan önce konusunda yetkin ve bağımsız hakemlik sürecinden geçer.


Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.


Açık Erişim İlkesi - İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkında


Coğrafya Dergisi

e-ISSN 1305-2128 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://jgeography.istanbul.edu.tr
Kapak Resmicografya.jpg


Coğrafya Dergisi zamana ve mekana bağlı fiziki ve beşeri problemler için çözüm üreten coğrafi yaklaşımlara ait (fiziki, beşeri, doğal çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) bilimsel araştırmaların yayınlanmasına, bu yönüyle bilimsel bilginin paylaşılmasına imkan sağlayan bir dergidir.  1985 yılından beri yayın hayatını sürdüren dergi bu yönüyle Türkiye’deki en eski coğrafya bilimi dergilerinden birisidir. Derginin ana motivasyonu çağın gerektirdiği sosyal, fiziki ve doğa-insan ilişkilerini ve bunun sistematiğinin anlaşılması için bilimsel çözümler üreten eserlere bir platform oluşturmaktır. Bu bakımdan dergi, coğrafya bilimini uygulayarak beşeri ve fiziki coğrafya problemlerine çözüm üreten her özgün makaleye açıktır. Tüm eserler yayınlanmadan önce konusunda yetkin ve bağımsız hakemlik sürecinden geçer.


Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.


Açık Erişim İlkesi - İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkında


Erken Görünümdeki Sayılar
2020
Sayılar
Sayı 40 - 3 Nis 2020
 1. Niğde Şehrinde Yaşayanların Atık Yemeklik Yağ Toplama Konusunda Bilinç Düzeyi ve Farkındalığını Artırma Önerileri
  Sayfalar 1 - 12
  Suk Kyeong KANG , Derya AĞBABA
 2. Şehirden Kırsal Alanlara Ziyarette Köyün Çekici Faktörlerinin Analizi: Bağlıca Köyü Örneği (Sinop/Boyabat)
  Sayfalar 13 - 24
  Müjde AYDOĞDU , Muzaffer BAKIRCI
 3. Sinanköy (Lalapaşa-Edirne) ve Çevresinin Yapısal Jeomorfoloji Özelliklerinin Drenaj Sistemi Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 25 - 37
  Tunahan AYKUT , Hüseyin TUROĞLU
 4. Evaluation of Drainage in the Upper Catchment of the Yeşilırmak River Basin Along the Almus Fault, Northern Turkey
  Sayfalar 39 - 63
  Türkan BAYER ALTIN , Bekir Necati ALTIN
 5. Kültürel Miras Unsuru Olan Aba Güreşine Yönelik Şekilsel ve İşlevsel Kültür Bölgesi Belirleme Denemesi (Hatay)
  Sayfalar 65 - 82
  Bayram ÇETİN , Mürşide COŞKUN
 6. Sustainable Livestock Farming in Turkey and Pınarhisar Gene Center Implementations
  Sayfalar 83 - 89
  Mesut DOĞAN
 7. Kargapazarı Dağları ve Çevresinde (Erzurum Kuzeydoğusu) Yaylacılık Faaliyetleri
  Sayfalar 91 - 108
  Esen DURMUŞ
 8. Linking Spatial Patterns of Livestock to the Geographical Variances in Turkey
  Sayfalar 109 - 117
  Ashfak Ahmad KHAN
 9. Cumhuriyet Dönemi Sanayi Kentinin Biyografisi: Kırıkkale
  Sayfalar 119 - 134
  Koray ÖZCAN
 10. Edremit Körfezi’nde Tarımsal Arazi Kullanımı Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 135 - 147
  Çağan ALEVKAYALI , Şermin TAĞIL
 11. Sabun Üretimi Bakımından Kent Kimliği ve Sabunhanelerin Endüstriyel Miras Kapsamında Değerlendirilmesi: Antakya Örneği
  Sayfalar 149 - 162
  Çetin Furkan USUN , Yücel DİNÇ
 12. Türkiye’de Thornthwaite İklim İndislerindeki Eğilimler
  Sayfalar 163 - 185
  Erkan YILMAZ
 13. Dünyada ve Türkiye’de Ortaokul Öğretim Programlarının İklim Değişikliği Eğitimi Yaklaşımına Göre Karşılaştırılması
  Sayfalar 187 - 201
  Belma BARAK , Barbaros GÖNENÇGİL
 14. Büyükdere Caddesinde Sanayileşme ve Sanayisizleşme Süreçlerinin Mekânsal Yansımaları (İstanbul-Türkiye)
  Sayfalar 203 - 217
  Uğurcan AYIK , Sedat AVCI
 15. Akgöl’de (Sakarya) Fosil Polen Analizine Dayalı Paleovejetasyon Araştırmaları: İlk Bulgular
  Sayfalar 219 - 230
  Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ , Rüya YILMAZ DAĞDEVİREN , Dursun ACAR , Melda KÜÇÜKDEMİRCİ , Özlem MAKAROĞLU , M. Ömer KARAÖZ , Damla ŞAHİN ALTUN , Ahmet TUTAR , Ayhan HORUZ , Ali GÜREL , Zahidul ISLAM , M. Namık ÇAĞATAY
 16. Kırsallık Göstergeleri Bağlamında Türkiye İllerinin Kümelenmesi ve Devinimi
  Sayfalar 231 - 245
  Seda ÖZLÜ , Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN , Dilek BEYAZLI
 17. Determination of Strategies of Ecotourism in Protected Areas with SWOT-AHP Method: The Case of Aksaray – Ihlara Special Environmental Protection Zone (SEPZ)
  Sayfalar 247 - 257
  Kuttusi ZORLU , Ali YILMAZ
 18. Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde ve Gurbet Kuşları Romanlarının Edebiyat Coğrafyası Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 259 - 274
  Uğurcan AYİK , İ̇smail İLİK
 19. Kahramanmaraş Şehri Sel ve Taşkınlarının Coğrafi Analizi ve Öngörüler
  Sayfalar 275 - 293
  Osman SARIGÜL , Hüseyin TUROĞLU
 20. Meriç Nehri Yatak İçi Kum Alımının Jeomorfolojik Değerlendirmesi
  Sayfalar 295 - 305
  Hüseyin TUROĞLU , Musa ULUDAĞ , Tunahan AYKUT
 21. Jeomorfolojik Problemlerde Jeofizik Teknikler: Diyarbakır Güneyinde Dicle Nehri’nin Menderesli Vadisinden Bir Vaka Çalışması
  Sayfalar 307 - 322
  Sabri KARADOĞAN , M. Göktuğ DRAHOR , Catherine KUZUCUOĞLU
 22. Teos Antik Yerleşimi Çevresinde Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmalarının İlk Sonuçları (Seferihisar-İzmir)
  Sayfalar 323 - 338
  Serdar VARDAR , Rıfat İLHAN , Ertuğ ÖNER
Creative Commons

88x31.png