e-ISSN: 1305-2128
Başlangıç: 1985
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Coğrafya Dergisi zamana ve mekana bağlı fiziki ve beşeri problemler için çözüm üreten coğrafi yaklaşımlara ait (fiziki, beşeri, doğal çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) bilimsel araştırmaların yayınlanmasına, bu yönüyle bilimsel bilginin paylaşılmasına imkan sağlayan bir dergidir.  1985 yılından beri yayın hayatını sürdüren dergi bu yönüyle Türkiye’deki en eski coğrafya bilimi dergilerinden birisidir. Derginin ana motivasyonu çağın gerektirdiği sosyal, fiziki ve doğa-insan ilişkilerini ve bunun sistematiğinin anlaşılması için bilimsel çözümler üreten eserlere bir platform oluşturmaktır. Bu bakımdan dergi, coğrafya bilimini uygulayarak beşeri ve fiziki coğrafya problemlerine çözüm üreten her özgün makaleye açıktır. Tüm eserler yayınlanmadan önce konusunda yetkin ve bağımsız hakemlik sürecinden geçer.

Açık Erişim İlkesi - İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkında


DUYURU
Değerli Yazarlar,
Dergimiz yeni yayın dönemi için makale başvurularına açılmıştır.
Yoğun talep olup halen süreci devam eden başvurular nedeniyle yeni makale başvurularının Aralık 2023 sayısına yetişmesi beklenmektedir.
İngilizce makale başvuruları bu durumun dışındadır.
Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Temmuz 2023

2022 - Sayı: 45

Araştırma Makalesi

Sayısal Yükseklik Modellerindeki Mekânsal Çözünürlük Değişkenliğinin Taşkın Tehlike Analizine Etkileri

Araştırma Makalesi

HAVRAN LAGÜNÜ’NDE (BALIKESİR) EKOLOJİK RİSK SEVİYESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ

Araştırma Makalesi

Iğdır’da Şehirsel Gelişme ve Mekânsal Değişim

Araştırma Makalesi

Coğrafi Dijital Uçurum: Türkiye'de Dijital Dönüşümün Kentsel-Kırsal, Bölgesel ve Cinsiyet Eşitsizlikleri

Araştırma Makalesi

Ege Bölgesi’nde Vejetasyon Süresi ile Vejetasyon Dönemi Başlama ve Son Bulma Tarihlerindeki Değişme ve Eğilimler

Araştırma Makalesi

Türkiye Maksimum Yağışlarının Polinom Regresyonuyla Tahmini

Araştırma Makalesi

İklim değişikliğinin ve değişebilirliğinin yerel göç ve çatışmalardaki rolü

Araştırma Makalesi

Antalya Döşemealtı İlçesinde Küçükbaş Hayvan Barınakları Yatakların Yerleşme ve Kır Meskenleri Açısından Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Sanayi Kenti Kocaeli İlinde Meteorolojik Koşullara Bağlı Olarak Ana Hava Kirleticilerinin ve Konsantrasyonlarının Mekânsal ve Zamansal Değişimi

Araştırma Makalesi

Kars İlinde Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Potansiyeli Taşıyan Alanların, CBS Analizleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Tarım ve Kırsal Kalkınma Aracı olarak IPARD II Programının Türkiye’deki Uygulamaları ve Desteklerin Mekânsal Dağılımı

Araştırma Makalesi

UNCERTAINTIES RELATED to SCALE and SAMPLING WINDOW SIZE in the DEFINING MACRO LANDFORMS

Araştırma Makalesi

Akdağ ve Yakın Çevresi Endemizm Coğrafyası: Topografik ve İklimsel Parametreler Üzerinden Endemizmi Anlamak

Araştırma Makalesi

A Bibliometric Analysis of Mountain Research Literature on Journal of Mountain Research and Development: Current Situation and Future Directions

Creative Commons

88x31.png