Hakkında

Journal of Innovative Research in Social Studies (JIRSS)'in amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanı başta olmak üzere sosyal alanlar ve eğitim alanlarında yapılan nitelikli teorik ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak bunları bilim dünyası ile buluşturmak ve alan literatürüne katkıda bulunmaktır. JIRSS Dergisinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır.

DİKKAT: Makalenizi dergimize göndermeden önce lütfen dergimizin yazım kurallarını ve makale şablonunu dikkatlice inceleyiniz. Makalenizin yayınlanabilmesi için dergi yazım kurallarına ve şablonuna uygun şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Etik Kurul İzni Hakkında: Ulakbim TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve "Etik Kurul İzni gerektiren" çalışmaların sisteme yüklenmesi aşamasında Etik Kurul İzin raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.