Amaç ve Kapsam

Journal of Innovative Research in Social Studies (JIRSS) dergisinin amacı, sosyal bilgiler eğitimi alanında nitelikli teorik ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak bunları bilim dünyası ile buluşturmaktır. JIRSS 2018 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli bir dergidir.

JIRSS Dergisinde Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde bilimsel makaleler yayımlanır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda özel sayılar çıkarılabilir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen ve yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları JIRSS Dergisi’ne aittir. Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler belirtilmek koşuluyla yayın için gönderilebilir.

Değerlendirme Süreci

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, dergi yayın politikasını ve yazar rehberini incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, giriş bağlantısı aracılığıyla 3 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir. Sisteme yüklenecek yazılarda hiç bir şekilde isim ve diğer bilgiler yer almamalıdır. Bu bilgiler yayın öncesinde editör tarafından eklenmektedir.

Journal of Innovative Research in Social Studies (JIRSS)’e yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ilk önce editör veya bölüm editörleri tarafından derginin yayın ilkelerine uyup uymadığı noktasında incelenir. Eğer çalışma derginin yayın ilkelerine uyuyor ise en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemlerden birisinin olumsuz görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Eğer üçüncü hakeminde kararı olumsuz ise yazı yazarına iade edilir.   

Journal of Innovative Research in Social Studies (JIRSS) Sosyal Bilgiler Eğitimi alanı başta olmak üzere sosyal alanlar ve eğitim alanlarında yapılan nitelikli teorik ve uygulamalı çalışmaları kapsamaktadır. 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık