Yayın İlkeleri

Dergimizde kör hakemlik uygulanmaktadır.

JIRSS’e yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların orijinal olması ve daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk yazarlara aittir.

JIRSS’e gönderilen makaleler, öncelikle şekil ve esas yönünden editör kurulunca değerlendirilir. Bu açıdan uygun bulunmayan makaleler yazarlarına geri gönderilirken, uygun bulunanlar hakemlere yönlendirilir.

Bilimsel açıdan incelenen makaleler;

v Her iki hakem tarafından "yayımlanabilir" raporu verildiği takdirde yayımlanır.

v Hakemlerden biri "yayımlanabilir", diğeri "yayımlanamaz" raporu verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin raporu doğrultusunda   karar verilir.

v Hakemlerden biri veya her ikisinin de "düzeltilerek yayımlanabilir" raporu verdiği takdirde, makaleler gerekli düzenlemeler yapılmak üzere yazarlarına geri gönderilir.

Hakemlik sürecinde, yazarlar ve hakemler doğrudan iletişime geçmemekte, gerekli iletişim editörler tarafından e-posta veya DergiPark sistemi üzerinden sağlanmaktadır.

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergide akademik makaleler dışında, uygun görülmesi halinde; saha çalışması notları, söyleşiler, kongre ve çalıştay notları ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilebilir. 

Ulakbim TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve Etik Kurul İzni gerektiren çalışmaların sisteme yüklenmesi aşamasında Etik Kurul İzin raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme Zamanı: 26.11.2021 14:31:35