İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

JIRSS Dergi İletişim
jirssedu@gmail.com

Editör

Hilmi DEMİRKAYA
hilmi.demirkaya@gmail.com
05366712768

Teknik İletişim

Orhan ÜNAL
orhanunal07@hotmail.com