Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA, Akdeniz University, Turkey
Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4456-580X Türkiye

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Orhan ÜNAL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Ülkü Tuğçe ÇAL PEKTAŞ, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Nazlı GÖKÇE, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bülent AKSOY, Gazi Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TOPKAYA, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Galal AFIFI, Sultan Qaboos University, Umman.

Doç. Dr. Halil TOKCAN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Aisulu KALIMURZİNA, Al Farabi Kazakh National University, Kazakhistan.

Dr. Atchara SRIPHAN, Naresuan University, Tayland.

Dr. Peter Barry GRAY, Norwegian University of Science and Technology, Norway.

Yabancı Dil Editörü

Arş. Gör. Burak ASMA