Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA, Akdeniz University, Turkey
Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4456-580X Türkiye

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Orhan ÜNAL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Fatma Ünal, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Nazlı Gökçe, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Bülent Aksoy, Gazi Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Galal Afifi, Sultan Qaboos University, Umman.

Doç. Dr. Halil Tokcan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Atchara Sriphan, Naresuan University, Tayland.

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Topkaya, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye.

Yabancı Dil Editörü

Arş. Gör. Burak ASMA