Hakkında

2012 yılında yayınlanmaya başlanan Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi (JITTE) çevrimiçi, hakemli bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere iki sayı ile yılda bir cilt olarak yayınlanır. Derginin kapsamı öğretim teknolojileri, kuramsal ve nicel / nitel özgün araştırma çalışmalarını, eğitimin farklı katmanlarında kullanımını ve öğretmen eğitimini kapsamaktadır.

Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi (JITTE) açık erişim ve çift kör hakemli bir dergidir. JITTE'a gönderilen makalelerin odak ve içeriğimize uygun olduğu sürece iki hakem tarafından değerlendirilmesi istenir. Bir makalenin yayınlanmak üzere değerlendirilmesi için iki olumlu karar gereklidir. Hakemlerden birinin makaleleri olumlu, diğerini olumsuz değerlendirmesi durumunda Yayın Kurulu hakemlerin değerlendirmelerini inceler ve makaleyi değerlendirmek veya yazarına iade etmek için üçüncü bir hakeme göndermeye karar verebilir. Hakemlerden herhangi biri makaleyi revizyon gerektiren bir şekilde kabul ederse, Yayın Kurulu nihai kararı verir ve revizyon yapılmaması durumunda reddetme hakkını saklı tutar.