Amaç ve Kapsam

Dergimizin amacı; öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi alanında ulusal ve uluslararası özgün çalışmaları, farklı alanlarda öğretim teknolojileri kullanıcılarıyla ve araştırmacılarla buluşturmaktır. 

Derginin kapsamını; öğretim teknolojileri, farklı eğitim katmanlarında kullanımı ve öğretmen eğitimi alanlarında teorik ve nicel / nitel özgün araştırma çalışmaları oluşturmaktadır.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık