Yazım Kuralları

Makale Yazım Kuralları 

Makalelerin dergiye gönderimi sırasında yazarlar aşağıda belirtilen tüm kuralları göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu kurallara uymayan başvurular hakem değerlendirmesine alınmayacaktır. 

1. Makale daha önce yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmamalıdır. 

2. Makale OpenOffice, Microsoft Word, RTF ya da WordPerfect dosya formatlarından birine sahip olmalıdır. 

3. JITTE Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmış orijinal bilimsel çalışmaları, literatüre dayalı tartışma ve kitap inceleme yazılarını kabul etmektedir. 

4. Sayfa Yapısı ve Yazım Biçimi A4 boyutunda, kenar boşlukları üst (2,5cm), alt (2,5cm), sağ (2,5cm), sol (2,5cm) olarak ayarlanmalıdır. Metinde tek satır aralığı kullanılmalı, satır sonlarında kelimeler kesme işareti ile bölünmemelidir. Paragraf başlarında 0,5 cm girinti olmalı ve paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

5. Başlık ve Alt Başlıklar 

Makale başlığı tüm içeriği en kısa biçimde yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır.  Başlığın ilk harfleri büyük, 12 punto, kalın ve sola dayalı olmalıdır. Gerekli olmadıkça başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır. Yazar ya da yazarların adı ve soyadı bilgileri başlığın altında tek sıra halinde yazılmalıdır. Bölüm ana başlıklarının (Özet, Giriş vs.) ilk harfleri büyük olmalı, 10 punto ve kalın olmalıdır. Başlıklar numaralandırılmalı ve alt başlıklar da ana başlıklara göre numaralandırılmalıdırlar. Gövde metninde başlıklardan sonra 6nk boşluk bırakılmalı, paragraflardan sonra ise boşluk bırakılmamalıdır. Bölüm başlıkları sola dayalı ve girintisiz, alt başlıklar ise sola dayalı ve 0,5 cm girintili olmalıdır. 

6. Özet ve Genişletilmiş Özet

Özetler 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özete 1,5 cm girinti verilmeli ve 9 punto olmalıdır. Türkçe yazılan tam metinler için 500-750 kelime arasında olan genişletilmiş İngilizce Özet eklenmelidir. Kısa İngilizce özete gerek yoktur.  İngilizce yazılan metinler için genişletilmiş Türkçe özete gerek yoktur.  Genişletilmiş özet, gerekçe, amaç, ana bulgular, sonuç, tartışma ve önerileri içermelidir. Genişletilmiş özet, Türkçe gövde metninden sonra, kaynaklardan önce yer almalıdır. Genişletilmiş özetin başlığı normal tümce düzeninde, 12 punto, kalın ve sol tarafa dayalı olmalıdır. Genişletilmiş özet metni 10 punto ve iki yana yaslı olmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalı ve paragraflara 0,5 cm girinti verilmelidir. Hem kısa hem de genişletilmiş özet Times New Roman formatında olmalıdır.

Not: Yazarlar diledikleri takdirde Türkçe çalışmalar için yazılması gereken İngilizce geniş özeti yayın kabulünden sonra gönderebilirler. Bu durumda çalışma, Extended Abstract bölümü yazılmadan mevcut biçimlendirme korunarak gönderilmelidir. Uzun özetin İngilizce dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Özeti dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmayacaktır.

7. Üstbilgi ve Dipnotlar 

Tam metnin ilk sayfasına üst bilgiler eklenmelidir. Üstbilgide, sol tarafta derginin ismi yer almalı, sağ tarafta ise cilt, sayı, sayfa sayısı yer almalıdır. Üst bilgi metni 9 punto ve Times New Roman olarak hazırlanmalıdır.Tam metinde sayfa numaraları sayfanın sonunda ve ortada yer almalıdır. 

8. Anahtar Kelimeler

Türkçe ya da İngilizce özetten sonra metnin içeriğini yansıtabilecek, minimum 3, maksimum 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler sunulmalıdır. 

9. Bölümler

Tam metin başlık, kısa özet, anahtar kelimeler, gövde metni ve yazışma bilgisi detaylarını içermelidir. Orijinal bilimsel metinlerde gövde metni genişletilmiş özet, giriş, amaç, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ve kaynaklardan bölümlerinden oluşur. Yazarlar literatür taraması ya da çeviri gibi çalışmalarda amaç ve kapsam doğrultusunda uygun başlık ve bölümler seçip kullanabilirler. 

10.Tablolar ve Şekiller

Tablolar ve şekiller aynı sayfa içerinden bölünmeden kullanılmalıdırlar.  Tablolarda 10 punto yazı tipi kullanılmalıdır. Tablo numaraları (Tablo X.)  Tablonun başında verilmeli ve tablo isminin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.  Şekil numaraları (Şekil X.) şeklin altında verilmeli ve şekil isminin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Tablo ve tablonun başlığı sola dayalı, şekil ve şeklin başlığı sayfayı ortalayarak yazılmalı. Başka çalışmalardan alıntı yapılan tablo ve şekiller için, tablo/ şekil isminin sonuna referans gösterilen sayfa numaraları eklenmelidir. 

11.Teşekkür

Teşekkürler kaynaklardan hemen önce verilmelidir. Eğer tam metin bir tezin özetiyse ya da çalışmayı destekleyen kuruşlar varsa teşekkürler kısmında ifade edilebilir. 

12.Alıntılama ve Kaynak Gösterme 

Doğrudan alıntılarda yazarların soyadları, yayının yılı ve sayfa numaralarına yer verilmelidir. Aynı yıl içinde yayınlanan bir yazara ya da yazarlara ait alıntılarda, kaynakların birbirinden ayrılması için (a,b) şeklinde gösterilmelidir.  İkiden fazla yazarı olan çalışmalarda bütün yazarların soyadlarını yazmaktansa “vd.” kısaltması kullanılır ve kısaltmanın sonuna yılı eklenir. “&” sembolü gövde metninde kaynak göstermede kullanılmamalıdır.  Referanslar için APA 6.0 Style APA (American Psychological Association, 6th ed., 2001) takip edilmelidir. Kaynaklar alfabetik sırada gösterilmeli, Türkçe kaynaklarda “ve” yabancı kaynaklarda “&” sembolü birden çok yazar olması  durumunda son yazardan önce kullanılmalıdır.

13.Ekler 

Gerekli görüldüğü takdirde ekler “Ekler.1, Ekler. 2…” şeklinde “Ekler” başlığı altında yeni bir sayfada verilmelidir. 

14.Kurallara Uyma 

Yazarlar tam metinlerinin belirtilen bütün kurallara uygun olduğundan emin olmalıdırlar. Bu kurallara uymayan metinler değerlendirmeye alınamayacaktır. 

15.Makale Gönderme ve İzleme 

Makaleler, derginin internet sitesine kaydolunmasının ardından sisteme yüklenebilir. Benzer şekilde değerlendirme süreci de internet üzerinden takip edilebilir.


Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi Dosyası için Tıklayınız.