Yayın Kurulu

Ekrem BAHÇEKAPILI, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Elif Buğra KUZU DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Embiya ÇELİK, Atatürk Üniversitesi
Muhammet BERİGEL, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Merve YILDIZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
İbrahim ÇETİN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Polat ŞENDURUR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Son Güncelleme Zamanı: 8.01.2021 13:38:01