Sorumluluk Reddi ve Hakemlik Süreci

JOURNAL OF SCIENTIFIC, TECHNOLOGY AND ENGINEERING RESEARCH (JSTER) ;

kapsamında yayınlanan bütün eserlerin “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve ilgili mevzuata uygunluğu tamamen yazarın sorumluluğundadır.

Ayrıca söz konusu yönetmeliğin bütün hükümleri saklı kalmak üzere, bunlara ilaveten:

• Aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dahil etmemek,

• Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek

• Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde asıl müellif, zarar gören veya hakları olumsuz etkilenen kişi ve kuruluşların rıza göstermesi ilgililerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Belirtilen hususlarının etik ihlali teşkil etmesi nedeniyle yazarlar lisansüstü tezlerinden yaptıkları yayınlarda, tez çalışmasının yapıldığı kurum ve tez danışmanının bilgilerine eser künyesinde yer vermek zorundadır.

“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ve ilgili mevzuatın hükümlerinin ihlalinden doğabilecek bütün yasal yükümlülükler tamamen makalenin yazarlarına aittir.Hakem Değerlendirmeleri :

 1. Hakem, değerlendirme sürecinin gizliliğine saygı göstermelidir ve hakem, makaleyi incelemesi sürecinde elde edilen bilgileri kendi veya başkalarının çıkarları için kullanmaktan veya başkalarının dez avantajına ve itibarsızlaşmasına neden olmaktan kaçınmalıdır.
 2. Hakem, başka birini (danışmanlık yaptığı ilk araştırma yıllarındaki biri dahil) makaleyi değerlendirme sürecine dergiyi haberdar etmeden dahil etmemelidir.
 3. Hakem araştırma ve yayın etiğiyle ilgili herhangi bir usulsüzlükle karşılaşırsa dergiye haber vermelidir.
 4. Hakemler değerlendirme sürecinde aşağıdaki soruları cevaplayacaktır:

  - Makalenin başlığı ve alt başlıkları çalışmayı yeterince yansıtmakta mıdır?

  - Makalenin özeti, çalışmanın amacını, yöntemini ve ulaşılan sonuçları kapsamakta mıdır?

  - Makalenin bilime / sanat alanına özgün bir katkısı var mıdır?

  - Makalede kullanılan yöntem ve uygulanışı yeterli midir?

  - Makalede sorunsal ile kavramlar birbirleriyle bağlantılı mıdır ve yerinde kullanılmış mıdır?

  - Makalede kullanılan dil ve ifade yeterli düzeyde midir?

  - Makalede yararlanılan kaynaklar güncel, konu ile ilgili ve yeterli midir?

  - (Varsa) Makalede kullanılan şekiller ve tablolar yeterli midir?

  - Aynı konuda bir makale yazsaydınız, bu makaleden yararlanır mıydınız?

  -Metin içindeki kaynaklar, kaynakçada belirtilmiş mi?

  -Kaynakçada metin içinde geçmeyen kaynak var mı?


ONLINE HAKEMLİK KURSU:

Publons Academy Supporting the next generation of researchers

Gain practical experience by reviewing pre-prints and published papers in your field.

Build your profile as a certified peer review reviewer (certification is free).

https://publons.com/community/academy/