Journal of Scientific, Technology and Engineering Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2717-8404 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Mehmet BULUT | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jster


Journal of Scientific, Technology and Engineering Research (JSTER),  yılda iki kez yayınlanan uluslararası, çift kör hakemli, açık erişimli bir akademik dergidir. JSTER, bilim, teknoloji ve mühendislik araştırmalarının ilgili tüm alanlarındaki makaleleri kabul etmekte ve herhangi bir makale başvuru veya makale işleme ücreti (APC) talep etmemektedir. Bilim, teknoloji ve mühendislik ile ilgili orijinal makaleler, araştırma makaleleri, mühendislik ve teknoloji araştırmalarının tüm bilimsel alanlarından makaleler yayınlayan Uluslararası bir AÇIK ERİŞİM, HAKEMLİ, online bir uluslararası araştırma dergisidir ve yılda iki kez yayınlanır.

Journal of Scientific, Technology and Engineering Research (JSTER), iki dilli uluslararası akademik bir dergi olup hem İngilizce hem de Türkçe olarak makale kabul etmektedir.

Journal of Scientific, Technology and Engineering Research (JSTER); orijinal makaleler, araştırma makaleleri, mühendislik ve teknoloji araştırmalarının tüm bilimsel alanlarından makaleler ve uygulamaları yayınlar. JSTER  bilim, teknoloji ve mühendislik profesyonelleri için gelişmiş bir bilgi platformu sağlamayı amaçlamaktadır.

InfoBase Index, IBI Factor : 2.2   |     2021 yılının ilk sayısı için makale başvurusu alınmaya başlanmıştır.

DERGİMİZİN TR-DIZIN İÇİNDE İNDEKSLENMESİ İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTIR.

Journal of Scientific, Technology and Engineering Research

e-ISSN 2717-8404 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Mehmet BULUT | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jster
Kapak Resmi


Journal of Scientific, Technology and Engineering Research (JSTER),  yılda iki kez yayınlanan uluslararası, çift kör hakemli, açık erişimli bir akademik dergidir. JSTER, bilim, teknoloji ve mühendislik araştırmalarının ilgili tüm alanlarındaki makaleleri kabul etmekte ve herhangi bir makale başvuru veya makale işleme ücreti (APC) talep etmemektedir. Bilim, teknoloji ve mühendislik ile ilgili orijinal makaleler, araştırma makaleleri, mühendislik ve teknoloji araştırmalarının tüm bilimsel alanlarından makaleler yayınlayan Uluslararası bir AÇIK ERİŞİM, HAKEMLİ, online bir uluslararası araştırma dergisidir ve yılda iki kez yayınlanır.

Journal of Scientific, Technology and Engineering Research (JSTER), iki dilli uluslararası akademik bir dergi olup hem İngilizce hem de Türkçe olarak makale kabul etmektedir.

Journal of Scientific, Technology and Engineering Research (JSTER); orijinal makaleler, araştırma makaleleri, mühendislik ve teknoloji araştırmalarının tüm bilimsel alanlarından makaleler ve uygulamaları yayınlar. JSTER  bilim, teknoloji ve mühendislik profesyonelleri için gelişmiş bir bilgi platformu sağlamayı amaçlamaktadır.

InfoBase Index, IBI Factor : 2.2   |     2021 yılının ilk sayısı için makale başvurusu alınmaya başlanmıştır.

DERGİMİZİN TR-DIZIN İÇİNDE İNDEKSLENMESİ İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTIR.

Dizinler

ici2.png

logo.png  

logo-large-explore.png

5ac546a9cbd16.png  asos-index.png  

logo.png

homeHeaderTitleImage_en_US.jpg

logo.png

logo.png

scholar_logo_64dp.png