Yazım Kuralları

2021 yılının ilk sayısı için makale başvurusu alınmaya başlanmıştır.

Yayın Sıklığı

Uluslararası dizinlerde taranan hakemli uluslararası bir dergi olan Bilim, Teknoloji ve Mühendislik Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik (eISSN: 2717-8504) olarak yayımlanır.


Yayın Dili

Bilim Teknoloji ve Mühendislik Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilli bir yayın politikası izlemektedir. Türkçe tam metin yayımlanan makalelerde İngilizce başlık, öz, anahtar sözcükler ve geniş özet de yer alır. İngilizce dilinde makale veren yazarların anadili Türkçe ise, makalede Türkçe başlık, öz, anahtar sözcükler ve geniş özet de yer alır.
Makalelerin yazımı ve dil bilgisi kurallarına uygun olması, Bilim Teknoloji ve Mühendislik Araştırmaları Dergisi Editörleri Kurulunun önem verdiği bir politikadır. Makalelerin dil bilgisi, yazım kuralları ve alan yazına uygun, anlaşılır, açık ve yalın bir dil ile yabancı sözcüklerden arındırılmış olarak, yabancı sözcük kullanmak zorunlu olduğunda yanında parantez içinde Türkçesi’nin de yazılması beklenir.


Editörler Kurulu’nca yayına kabul edilen makaleler, dil (Türkçe, İngilizce) editörlerince okunur. Yazar(lar)a, makalelerin değerlendirme sürecinde editörler kurulu, hakemler ya da dil editörlerince makalenin yazımına ilişkin düzeltmeler önerilebilir. Bu düzeltmelerin yapılması, yazarların sorumluluğundadır.

Makale gönderen her yazarın ORCID numarası olmalıdır. Ücretsiz Orcid numarası almak ve orcid sistemine kaydolmak için https://orcid.org/signin adresini ziyaret ediniz.


Makale Yazım Şablonu

Dergimize yayınlanacak makaleler için IEEE Journal makale  biçimi baz alınmıştır  (Çift sütun, 11 nokta, Times New Roman).

Dergimiz için Makale şablonu Word formatında aşağıdaki linkte mevcuttur,

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/18362  (Word)

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/18361 (PDF)

NOT: Makalede GİRİŞ kısmı, makalebaşlığı, yazar bilgileri ve özetin olduğu ilk sayfada başlamamalı ve sonraki sayfada başlamalıdır.

Web sayfası üzerinden makalenizi sunduktan sonra, bir kopyasını jster.editor@gmail.com ve mehmetbulut06@gmail.com adreslerine bildirmeyi unutmayınız.


İntihal Kontrolü

Benzerlik Oranı Dosyası:

Makalenizin referanslar bölümü dahil Tam Metni "iThenticate" veya "Turnitin" programları ile taranıp, ilgili programdan alınacak benzerlik oranı sonucunun PDF formatında sisteme yüklenilmesi gerekmektedir. 

Makale gönderilmeden önce, aşağıda listelenen "intihal kontrolü" yazılımını kullanarak özgünlüğü kontrol edebilirsiniz:

Turnitin.com İncelemesi

Küçük SEO Araçları

Motor Arama Raporları

Dupli Denetleyicisi

Plagiarisma

Plag Tarama

Citation Makinası

BibMe