Amaç ve Kapsam

Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın çalışmaları ve araştırmaları üzerine yılda iki defa sayı çıkaran tematik, açık erişimli ve hakemli bir akademik dergidir. Basılı ve dijital olarak yayımlanan dergide metinlerin dili Türkçe veya İngilizcedir. Dergi, Kadın Çalışmalarına yenilikçi, disiplinler arası, bölgeler arası ve uluslararası yaklaşımları teşvik etmektedir. Dergi dünyanın tüm bölgelerinden bilim insanlarını ve akademisyenlerini memnuniyetle yayına teşvik etmekle ve hakem süreçlerinde onlardan destek almaktadır.

Kadın meselelerine tekilci ve ezber yaklaşımları sorgulamayı, farklı perspektiflerin ışığında kadın konusunu belirli bir grup akademik çevrenin mesaisi olmaktan çıkarıp, interdisipliner bir yaklaşımla daha geniş bir akademik ve genel okuyucunun ilgisine sunmayı hedefleyen Kadın Araştırmaları Dergisi, özellikle ülkemizde kadın çalışmalarındaki hegemonik söylem ve analizlere uluslararası akademik camianın kadın çalışmalarında ortaya koyduğu alternatif yönelim ve kavramsallaştırmaları da dikkate alarak eleştiriler sunmayı ve yeni kavramlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, ilahiyat, din bilimleri, iletişim gibi çeşitli alanlardan (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, analizler ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.


yayınlanma Ayları
Haziran Aralık