Hakemlik Rehberi

1– KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi; kadın araştırmaları alanında özgün çalışmalar yayınlayan akademik bir dergi olup çift taraflı kör hakemlik değerlendirme sürecini benimsemiştir.
2– KADEM Kadın Araştırmaları Dergisinde Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmakta olup Dergi’ye gönderilmiş makalelerin değerlendirilmesi için alanda uzman iki araştırmacıya hakemlik amacıyla başvuruda bulunmaktadır. Makale hakemleri arasında fikir ayrılığı bulunduğu takdirde üçüncü bir hakemin görüşü alınmaktadır.
3– KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi için hakemlik yapan tüm araştırmacıların Dergi Etik Kurallarına uygun davranış göstermeyi kabul ettikleri varsayılmaktadır. Dergi Etik Kuralları için lütfen tıklayınız.
4– Dergiye gönderilmiş araştırma ve derleme makalelerin hakemlik süreci DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir. DergiPark sistemi üzerinden yürütülen hakemlik süreçlerine ilişkin sunum için bkz. https://dergipark.org.tr/tr/download/file/72
5– Editör veya alan editörleri tarafından makale konusuna uygun seçilen alanda uzman araştırmacılara hakemlik daveti DergiPark üzerinden gönderilmektedir.
6– Makale değerlendirmesi için seçilen hakemlere gönderilen davete cevap süresi 7 (yedi) gündür. Araştırmacıların bu süre içerisinde gönderilen daveti red veya kabul etmeleri beklenir.
7– Araştırmacıların hakemliği kabul etmeleri durumunda makaleye dair değerlendirme süresi azami 15 (onbeş) gündür. İşlemlerde gecikme olma durumunda 5 (beş) gün ek süre tanınmaktadır.
8– Hakemlerin değerlendirme sürecinde DergiPark sistemi üzerinde tanımlanmış olan Makale Değerlendirme Formunu doldurmaları talep edilmektedir. Hakemler gerekli görmeleri veya talep etmeleri durumunda makale metni üzerinde de düzeltmeler veya önerilerde bulunabilmektedirler.
9– KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi Makale Değerlendirme Formu aracılığıyla hakemlerin kendilerine gönderilmiş makalelerin bilimsel kalitesi ve orijinalliği, kadın çalışmaları alanına katkısı, bilimsel yeterliliği ve etik kurallara uygunluğu, üslup ve dil uyumu vb. hususlarda değerlendirmeleri talep edilmektedir. Hakemlerin yukarıda belirtilen süre içerisinde kendilerine gönderilmiş makaleye dair kabul, red veya revize (minor veya major) kararı sunmaları beklenmektedir.
10– Revize talep edilen makaleleri yeniden görmek isteyen hakemlerin yapılan düzeltmelerin kendilerine ulaşması sonrasında 15 (onbeş) günlük süreç içerisinde nihai görüşlerini bildirmeleri beklenmektedir. Söz konusu süre içerisinde görüş bildirmeyen hakemlerin nihai görüşlerinin olumlu olduğu kabul edilmektedir.