Cilt: II - Sayı: II, 30.12.2020

Yıl: 2020

Kapak

Künye

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

7. KIRGIZ ŞAİR MOLDO NİYAZ’IN ŞİİRLERİNDE “KADIN”

Kitap Tanıtımı (Kitâbiyat)

Şiir/Sanat

Sanat ve Edebiyat

11. BİTMEYEN KAVGA

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri (İngilizce)

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Abdullah UÇMAN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Ruhi ERSOY Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz GÖKŞEN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TEKİN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nadir İLHAN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Nodirkhon KHASANOV Özbekistan Cumhuriyet İlimler Akademisi
Doç. Dr. Enver KAPAĞAN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet GEDİZLİ Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN Çankırı Karatekin Üniversitesi
Doç. Dr. Osman CÜME Northwest Minzu University
Doç. Dr. Ömer YAĞMUR Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus KAPLAN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Didem AKYILDIZ AY Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUÇAY İstanbul Arel Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Saidbek BOLTABAYEV Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Zafer TOPAK Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü