Sayı: 20

Yıl: 2013

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. GAGAVUZLARDA KURBAN TÖRENİ: KORUNMA VE DÖNÜŞÜM DERECESİ

Araştırma Makalesi

3. ГЕРМАНСКИЙ ДИСКУРС В АЛТАЙСКОМ НАРРАТИВЕ

Araştırma Makalesi

5. ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİNDE DİNİ KELİMELERİN LAİKLEŞMESİ

Araştırma Makalesi

6. ALTAY BÖLGESİ’NİN RUHANİ KÜLTÜRÜ: LİNGUİSTİK BİR BETİMLEME

Araştırma Makalesi

9. KUTSAL MEKANLARININ ETRAFLICA İNCELEMELERİ

Araştırma Makalesi

13. AMERİKA CUMHURBAŞKANLARININ KONUŞMALARINDAKİ İFADE BAĞLANTILARININ ROLÜ