Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ePortfolyolar: Öğretmen Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme için Yansıtıcı Bir Araç

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2384 - 2417, 21.12.2023

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmen eğitiminde ePortfolyo kullanımının öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme becerilerine etkisini incelemek ve öğretmen adaylarının ePortfolyo platformuna ve yansılara ilişkin görüşlerini belirlemektedir. Öntest sontest kontrol grupsuz deneysel desen kullanılan araştırmada 29 öğretmen adayı Mahara sisteminde her hafta oluşturdukları yansılarıyla akran ve öğretmeninden geribildirim almışlardır. 14 hafta süren uygulama sonunda yansıtma etkinliklerinin yer aldığı ePortfolyo platformunun öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterlilikleri puanlarında anlamlı bir artışa sebep olduğu ve bu artışın cinsiyete göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Akademik başarı puanları ile yansı puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, öz-akran ve öz-öğretmen değerlendirmeleri arasında orta düzeyde, akran-öğretmen değerlendirmeleri arasında yüksek düzey ilişkili bulunmuştur. Öğrenciler ePortfolyo platformuna içerik eklemenin, kullanımının, paylaşım yapmanın ve iletişim kurmanın kolay olduğunu, sürecin başlangıcında zorlandıklarını ancak bir süre sonra alıştıklarını belirtmişlerdir. ePortfolyo ve yansıtma etkinlikleri, öğrenci ve öğretmenler için iş yükünü artırmasına rağmen, uygun bilgilendirme ve destek verildiğinde öğrenci memnuniyetini artırdığı ve yaşam boyu öğrenme yeterliliklerinde gelişimi desteklediği anlaşılmıştır. Bu nedenle, öğretmen eğitiminde etkili bir yansıtma aracı olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

  • Alt, D., & Raichel, N. (2022). Problem-based learning, self-and peer assessment in higher education: towards advancing lifelong learning skills. Research Papers in Education, 37(3), 370-394.

ePortfolios: A Reflective Tool for Lifelong Learning in Teacher Education

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2384 - 2417, 21.12.2023

Öz

The purposes of this study are to investigate the impact of using ePortfolios on preservice teachers’ lifelong learning skills and to explore their perceptions of the ePortfolio platform and reflections. The research was conducted using a one-group pretest-posttest experimental design. A total of 29 preservice teachers engaged in weekly reflection activities on the Mahara system and received feedback from peers and tutor. After a 14 weeks treatment, it was observed that the learning process on the ePortfolio with reflection activities significantly improved the lifelong learning scores, and this improvement was consistent across genders. Moreover, a significant relationship was found between academic achievement and reflection. Additionally, there was a moderate correlation between self-peer and self-tutor evaluations, and a strong correlation between peer-tutor evaluations. Student feedback indicated that adding content, utilizing, sharing, and communicating through the ePortfolio platform were relatively easy, although some initial difficulties were experienced by students, which gradually diminished with time. Despite the increased workload for both students and teachers due to ePortfolios and reflections, it is suggested that, with adequate information and support, it holds promise in teacher education, given its positive impact on student satisfaction and the development of lifelong learning skills.

Kaynakça

  • Alt, D., & Raichel, N. (2022). Problem-based learning, self-and peer assessment in higher education: towards advancing lifelong learning skills. Research Papers in Education, 37(3), 370-394.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Öğretim Teknolojileri, Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bilal ATASOY 0000-0001-6894-0646

Ezgi GÜN-TOSİK 0000-0001-7747-1917

Akça Okan YÜKSEL 0000-0002-5430-0821

Erken Görünüm Tarihi 11 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ATASOY, B., GÜN-TOSİK, E., & YÜKSEL, A. O. (2023). ePortfolios: A Reflective Tool for Lifelong Learning in Teacher Education. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 2384-2417.

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124