Cilt: 12 - Sayı: 2

Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Kitap İncelemesi

Editöre Mektup

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi