Amaç ve Kapsam

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi KİLAD, iletişim alanında üretilen özgün ve bilimsel çalışmaların yer aldığı, ulusal, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yılda iki kere elektronik olarak yayımlanır.
KİLAD’ın başlıca hedefi, iletişim alanına vizyonel bir bakış kazandıracak yeni yaklaşım ve araştırmaları bünyesinde sunarak alana nitelikli bir katkı sağlamaktır. KİLAD, özgün, eleştirel, alternatif düşünce üreten ve araştırma yapan iletişimcilerin çalışmalarını yayımlayarak yeni araştırmacıları teşvik etmeyi amaçlar. 


KİLAD, iletişim bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme / derleme makalelerinin ve kitap değerlendirme yazılarının yer aldığı ulusal ve hakemli bir bilimsel dergidir. KİLAD, iletişim bilimleri, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama, yeni medya, yeni iletişim teknolojileri, radyo, sinema ve televizyon, görsel iletişim alanları başta olmak üzere psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, siyaset bilimi, hukuk gibi diğer bilim alanlarında da iletişim bilimleri ile ilişkili özgün içerikli ve güncel araştırmalar ile bilimsel anlamda akademik alanyazına katkı sunmayı hedeflemektedir. KİLAD’ın hedef kitlesi; akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, iletişim meslek profesyonelleri ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardır. 

Yayımlanma Ayları
Mart Eylül