Hakkında

Kültür ve İletişim dergisi, iletişim, kültür eleştirisi ve toplumsal düşünce alanlarında üretilen en iyi eleştirel yazıları yayımlamaya adanmış disiplinlerarası akademik bir dergidir. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, yazarın kimliğini bilmeyen uzman hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. Kültür ve İletişim yılda iki kez, Mart ve Eylül aylarında yayımlanır; yayın dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. TR-Dizin ve ebscohost'ta taranmaktadır.


ki, eleştirelliği, aklın sınır ve imkânlarının araştırılması yolunda her türlü dogma karşıtlığı olarak tanımlar. Kültür ve İletişim'in kapıları iletişim çalışmalarına olduğu kadar insan varoluşunun ve kültürünün temel bileşeni olan iletişimin içerildiği tüm düşünce boyutlarına -tüm sosyal bilim disiplinlerine, insan bilimlerine, tüm yöntemlere ve bunların kesişim noktalarından doğacak arayışlara- açıktır.


Kültür ve İletişim, her ne kadar hakemli/akademik bir dergi olsa da iletişimle ilgilenen geniş bir okur kitlesine seslenmeyi amaçlıyor. ki, iletişim, kültür ve toplumsal düşünce alanında öne çıkan, en iyi yazıları yayınlarken, güncel-akademik tartışmalara müdahil olmayı hedefliyor. Akademisyenler, farklı disiplinlerden öğrenciler ve konuya ilgi duyan okurlar, gerek teorik gerekse pratik iletişim alanıyla ilgili yeni düşünce ve yaklaşımları bu dergide bulacaklar, alana ilişkin yeni araştırmaların izini sürecekler.