Dergi Kurulları

Editör/Editor

Prof. Dr. Funda Başaran


İngilizce Dil Editörü

Dr. Tolga Güngör

Editör yardımcısı

Ahmet Eker


Uluslararası Danışma Kurulu/International Advisory Board

Ackar Abbas, University of California

Armand Mattelart (Emeritus)

Briankle G. Chang, University of Massachusetts

Kuan-Hsing Chen, Chiao Tung University

Lawrence Grossberg, University of North Carolina

Michael Morgan, University of Massachusetts

Rajagopalan Radhakrishnan, University of California

Yayın Kurulu/Editorial Board

Halil Nalçaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bülent Çaplı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Meral Özbek, Beykoz Üniversitesi

Ayşe Melek İnal

Nur Betül Çelik

Sevilay Çelenk Özen

Ülkü Doğanay

Funda Başaran

Nejat Ulusay

Mutlu Binark, Hacettepe Üniversitesi

Tuğba Taş,  Ankara Üniversitesi

İnan Özdemir Taştan

Barış Bora Kılıçbay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Hatice Çoban Keneş, Munzur Üniversitesi

Mehmet Sobacı, Ankara Üniversitesi

Alan Editörü

Ahmet Eker

Dr. Ahmet EKER Bir kuruma bağlı değildir 0000-0002-0097-2972 Türkiye
Gazetecilik, Gazetecilik Çalışmaları, İletişim Çalışmaları, İletişim Kuramları, İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları, Ekran ve Medya Kültürü
Son Güncelleme Zamanı: 22.04.2024 16:43:57