Dergi Kurulları

Editör/Editor

Tuğba Taş

Hatice Çoban Keneş

Editör Yardımcıları/Assistant Editors

Murat Can Kabagöz

Gökçe Özsu

Ahmet Eker

Yayın Kurulu/Editorial Board

Halil Nalçaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bülent Çaplı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Meral Özbek, Beykoz Üniversitesi

Ayşe Melek İnal

Nur Betül Çelik

Sevilay Çelenk Özen

Ülkü Doğanay

Funda Başaran

Nejat Ulusay

Mutlu Binark, Hacettepe Üniversitesi

Tuğba Taş,  Ankara Üniversitesi

İnan Özdemir Taştan

Barış Bora Kılıçbay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Hatice Çoban Keneş, Munzur Üniversitesi

Uluslararası Danışma Kurulu/International Advisory Board

Ackar Abbas, University of California

Armand Mattelart (Emeritus)

Briankle G. Chang, University of Massachusetts

Kuan-Hsing Chen, Chiao Tung University

Lawrence Grossberg, University of North Carolina

Michael Morgan, University of Massachusetts

Mehmet Sobacı􏰀, Ankara Üniversitesi

Rajagopalan Radhakrishnan, University of California