İletişim Bilgileri

Editör

Funda Başaran
Bir kuruma bağlı değildir
kidergisi@imgekitabevi.com

Editör

Funda Başaran
Bir kuruma bağlı değildir
fundabasarano@gmail.com

Editör Yardımcısı

Ahmet Eker
Bir kuruma bağlı değildir
ahmet.eeker@gmail.com

Editör Yardımcısı

Tolga Güngör
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
nietzschehegel5@gmail.com

Editör Yardımcısı

Ahmet Eker
Bir kuruma bağlı değildir
kidergisi@gmail.com

Editör Yardımcısı

Ahmet Eker
İmge Yayınevi
ahmet.eeker@gmail.com

Teknik İletişim

Ahmet Eker
Bir kuruma bağlı değildir
kidergisi@imgekitabevi.com

Editör Yardımcısı

Ahmet Eker
Bir kuruma bağlı değildir
kidergisi@gmail.com