Telif Hakkı Devir Formu

KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERGİSİ
TELİF HAKKI DEVRİ FORMU
Makalenin Adı:
Yazar(lar)ın Adı (makaledeki sırayla):
Sorumlu Yazarın Adı ve Adresi:
TC Kimlik No:
E-mail:
Telefon/Cep Telefonu:

Kültür ve İletişim Dergisi’ne sunulan çalışmanın bilimsel, etik ve hukuki tüm sorumluluğu yazarlara aittir;
Yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır. Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl bilgileri verilmelidir.

Yazar(lar):    
a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu ve makalede intihal yapılmadığını;
b) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
c) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
d) Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
e) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
f) Telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Kültür ve İletişim Dergisi ile dergi editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu kabul eder.
g) Yazar(lar), kendi eser(ler)i üzerinde telif hakkına sahiptir ancak yazının ilk kez yayınlanma hakkı Kültür ve İletişim’e aittir; Creative Commons Attribution ilkeleri gereğince, metin yazar ve Dergi kaynak gösterilerek paylaşılabilir.


Bu telif hakkı formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır/onaylanmalıdır. Formun ayrı kopyaları (tamamlanmış olarak) farklı kurumlarda bulunan yazarlar tarafından sunulabilir. Ancak, tüm imzaların orijinal veya kanıtlanabilir onaylı olması gerekir.

Son Güncelleme Zamanı: 20.04.2020 20:43:28