Sayı: 4

Yıl: 2021

Gotarên Lêkolînî (Research Articles)

Belge

Nirxandina Pirtûkan (Book Review)

Werger

 We are waiting for your articles for the November (7.) issue.
Kasım (7.) sayısı için makalelerinizi bekliyoruz.
Em ji bo jimara Mijdarê (7.) li hêvîya gotarên we ne.