Sayı: 2

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

1. Şopên Farisî Di Edebiyata Kurdî Ya Tesewufî De

Araştırma Makalesi

5. Ahmed-î Hânî’nin İlmi Faaliyetleri

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6315-6075
Dünya Dilleri ve Edebiyatları