Cilt: 21 - Sayı: 2

Yıl: 2019

Makaleler

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

19. UYANIK FİBEROPTİK ENTÜBASYON: BEKLENEN ZOR HAVA YOLU

Bu Dergi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınıdır.