Bu Dergi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınıdır.