ISSN: 2791-6979
e-ISSN: 2791-6979
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayan Medya ve Kültür Dergisi bilimde nesnellik kriterlerine ve evrensellik ölçütlerine uygun çalışmaları yayınlamaktadır.  Dergimiz ilk sayıdan itibaren ASOS Index ve dördüncü sayımızla birlikte Index Copernicus tarafından taranmaktadır. Diğer alan indeksleri ve ULAKBİM  süreçleri için  gerekli koşullar titizlikle takip edilmektedir. Medya ve Kültür Dergisi'nin Aralık 2022'de yayınlanacak  4. sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecektir.  Dergimizde  medya ve kültürel çalışmalar alanlarında hazırlanmış makale ve kitap değerlendirmeleri kabul edilmektedir.Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 11 Nisan 2022