Amaç ve Kapsam

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Su ürünleri alanında biyoloji, ekoloji, içsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, balık besleme, hastalık, genetik, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, balıkçılık ekonomisi ve yönetimi, su ürünleri işleme teknolojileri, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik, ekotoksikoloji alanlarında İngilizce ve Türkçe orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemeleri yılda iki sayı (Haziran, Aralık) olarak yayınlanan online, açık erişimli, uluslararası hakemli dergidir.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi TRDizin, CAB Direct, Google Scholar, Paperity, Asosindex, Academic Journal Index, CNKI Scholar dizinlerinde taranmaktadır.


Su ürünleri alanında;

Biyoloji

Ekoloji

İçsular, deniz ve eklembacaklılar yetiştiriciliği

Balık besleme

Balık hastalıkları

Genetik

Balık avcılığı

Balıkçılık teknolojisi

Balıkçılık ekonomisi ve yönetimi

Su ürünleri işleme teknolojileri

Su kimyası

Mikrobiyoloji

Alg biyoteknolojisi

Denizel organizmaların korunması

Acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik

Ekotoksikoloji