İletişim Bilgileri

Editör

Mahmut ELP
mahmutelp@kastamonu.edu.tr
03662802300

Teknik İletişim

Ali Eslem KADAK
akadak@kastamonu.edu.tr
03662802307

Dergi İletişim

Mustafa İbrahim OSMANOĞLU
miosmanoglu@kastamonu.edu.tr
03662802319