Yazarların Sorumlulukları

- Tüm yazarlar araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuştur
- Tüm yazarlar, tespit edilmesi durumunda hataları geri çekmek veya düzeltmekle yükümlüdür.
- Kaynak listesi yazarlar tarafından istenilen formata uygun olarak sağlanmalıdır.
- Mali desteğe ilişkin bilgiler yazarlar tarafından sağlanmalıdır.
- Aynı araştırmayı birden fazla dergide yayınlamak yasaktır.

- Makale süreci ve/veya makale yayınlamak için gerekli olan herhangi bir ücret bulunmamaktadır.


Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new