Hakkında

Nitel Sosyal Bilimler (NSB), yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslararası, hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Dergide sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyoloji, pazarlama, örgütsel davranış ve diğer ilgili disiplinlerdeki araştırma ve derleme türü çalışmalar yayınlanabilir. 

Kabul oranı: %39

Yayımlanma süresi ort.: 7 hafta

Hakem süreci ort.: 44 gün

Dergideki tüm süreçler ücretsizdir. Gönderimler format-free (şablonsuz) yapılabilir.