Amaç ve Kapsam

Nitel Sosyal Bilimler Dergisi’nde, sosyal bilimler alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi, öncelikli olarak insana yardım disiplinlerinin nitel ve karma metodla yapılmış çalışmalarını içermesi ve alanla ilgili nitelikli ve güncel bir kaynak oluşturması amaçlanmaktadır. 

Nitel Sosyal Bilimler (NSB), yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Bu bilimsel derginin ana amacı, sosyal bilimlerde nitel yorumlama ve analizin gelişimine katkıda bulunmaktır. Dergide sosyal antropoloji, psikolojik danışmanlık, pazarlama, anlatı çalışmaları, örgütsel davranış, psikoloji, hemşirelik, sosyal hizmet, sosyoloji ve diğer insana yardım disiplinlerindeki çalışmalar yayınlanabilir. Dergide sadece: 

     Nitel metotlara veya nitel analize odaklı karma metotlara dayanan araştırma makaleleri, 

     Derleme ve teorik tartışma türü çalışmalar yayınlanır,

     Yazılar İngilizce veya Türkçe olarak yazılabilir.