Hakkında

“Ortadoğu ve Göç” dergisi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası kör hakemli bir dergidir. Dergimiz EBSCO Host veri tabanında taranmaktadır ve TR Dizin indeksi için gerekli başvurular yapılmıştır.  

"Ortadoğu ve Göç” dergisi:

- göçün deneyimlerine ve temsillerine, göçe ilişkin eleştirel teorik bakış açılarına ve göçün sosyal, kültürel ve yasal yerleşikliğine dikkat dahil olmak üzere daha geniş bir tarihsel ve toplumsal bağlamda göç üzerine.

- yedinci yüzyıldan günümüze Ortadoğu'da siyaset, toplum ve kültür üzerine.

yazılan akademik araştırma, derleme ve kitap değerlendirmelerine yer vermektedir.

Dergimiz ayrıca İspanya, Güneydoğu Avrupa, Afrika'nın bazı bölümleri, Güney Asya ve eski Sovyetler Birliği ile diğer bölgeleri Orta Doğu ile ilgili konularda da kapsamaktadır. Antropoloji, karşılaştırmalı din, kültürel çalışmalar, ekonomi, tarih, hukuk, edebiyat, felsefe, siyaset, sosyoloji ve teoloji dahil olmak üzere farklı disiplinlerden katkılar kabul edilir.

Dergimiz için yılın her dönemi makale kabul edilmekte ve sayılar için belirlenen takvime uygun olarak değerlendirmeye alınmaktadır.