İletişim Bilgileri

Editör

Abdullah Altuncu
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
ortadoguvegoc@kilis.edu.tr

Editör Yardımcısı

DR. OSMAN ÜLKER
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
osmanulker@kilis.edu.tr

Teknik İletişim

MUSTAFA KOYUNCU
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
mustafakoyuncu@kilis.edu.tr