Dergi Kurulları

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ADINA SAHİBİ

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kırsal ve Bölgesel Coğrafya, Ortadoğu Çalışmaları, Siyasi Tarihde Siyasal Coğrafya

EDİTÖR KURULU

Doç. Dr. Abdullah ALTUNCU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. İbrahim EFE KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0000-0001-6730-1965 Türkiye
Siyaset Bilimi, İletişim ve Medya Çalışmaları, Söylem ve Bağlamsal Dilbilim
Osman ÜLKER KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6938-1057 Türkiye
Dini Araştırmalar (Diğer), Sosyoloji, Din Sosyolojisi

YAYIN KURULU

Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji
Prof. Dr. Musa YILDIZ Gazi Üniversitesi Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Prof. Dr. Cengiz TOMAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türk İslam Devletleri Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Ortadoğu Çalışmaları
Beşeri Coğrafya
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim
Prof. Dr. Nuh ARSLANTAŞ Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ABD Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Ali BALCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4429-9318 Türkiye
Uluslararası İlişkilerde Siyaset, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Türk Dış Politikası
Prof. Dr. Mehmet Sait TOPRAK Mardin Artuklu University 0000-0002-5252-5875 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı, Hrıstiyanlık Araştırmaları, Dini Gelenek Çalışmaları (Doğu, Yahudi, Hristiyan ve İslami Gelenekler Hariç), Bilişsel Dilbilimi, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil), Dilbilim, Dinler Tarihi, Dil Çalışmaları
Prof. Dr. Tim JACOBY The University of Manchester Birleşik Krallık
Prof. Dr. Aytaç YILDIZ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6709-5812 Türkiye
Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM Kilis 7 Aralık Üniversitesi 0000-0003-2396-1165 Türkiye
Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Yeniçağ Ortadoğu Tarihi, Yakınçağ Ortadoğu Tarihi, Ortadoğu Çalışmaları, Dinler Tarihi
Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İlişkiler
Doç. Dr. İsmail Numan TELCİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türk Dış Politikası, Ortadoğu Çalışmaları
Doç. Mahmut KAYA HARRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2728-9858 Türkiye Web

Doç. Dr., Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Sosyolojide Niteliksel Yöntemler, Göç Sosyolojisi, Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi, Sosyoloji, Modernleşme Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi
Kültür Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi
Doç. Dr. Fatih YAMAN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2001-7865 Türkiye
Sosyal Değişim, Göç Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Sosyoloji
Dr. Mohammed Sulıman SHBAIR ALAZHAR UNIVERSITY Filistin
Kamu Hukuku
Dr. Fouad BENDIFALLAH UNIVERSITY OF MONTRÉAL Kanada

Scientific diplomas

- In progress: Doctorate in Educational Sciences. Psychopédagogy Option at the University of Montreal. Qc.

- Ph.D. in Library and Information Science: Availability and rationalization of digital information within the Algerian academic community- Case study of the University of Constantine 2 - 2018.

- Master's Degree in Information Science at the University of Montreal.Qc. 2016.

- Diploma from the University of Montreal.Specialty: Digital Rights Management (DRM) 2012.

Diploma from a Montreal institute. Specialty: Business Management- 2010.

- Diploma from the University of Montreal.Specialty: Administration and Management of Digital Information- 2006.

- Master's Degree at the University of Constantine.

İş Bilgi Yönetimi , Medya Okuryazarlığı, Kütüphane Çalışmaları, İnternet, Dokümantasyon, Sağlık Bilişimi ve Bilişim Sistemleri, Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları, Eğitim Psikolojisi
İslam Felsefesi, Limnoloji

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3393-7302 Türkiye

1960’ta Malatya’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gaziantep ve Mardin’de yaptı. 1984’te Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Durham Üniversitesi School of Oriental Studies (MA Research) ve Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te (PhD) yaptı. Doktorasını 1991’de tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Aynı fakültede 2009-2012 yılları arasında Dekanlık yaptı. 2012'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asıl üyesi olarak seçildi. 2012-2015 yılları arası Makedonya, Üsküp'teki International Balkan University'de Rektör olarak görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi anabilim dalı öğretim üyesi olan Şinasi Gündüz’ün, Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlandı; eserleri çeşitli dillere çevrildi. Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktadır. 

Dinler Tarihi
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Nurettin GEMİCİ İstanbul İlahiyat Türkiye
İslam Tarihi, İslam Sanatları
İsmail DEMİREZEN İstanbul Üniversitesi Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Lütfi SUNAR İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyoloji
Prof. Dr. Enver ÇAKAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Sami KILIÇ FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. M Fatih KANTER Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 0000-0003-0754-6930 Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Halil ALDEMİR Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye
Tefsir
Doç. Dr. Yasin MERAL Ankara Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Siyasi Coğrafya, Nüfus Coğrafyası, Ekonomik Coğrafya, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Beşeri Coğrafya
Doç. Dr. Zeynep SAĞIR FIRAT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9214-185X Türkiye
Din Psikolojisi
Doç. Dr. Omar Hasan ALAMERI KUWAIT INTERNATIONAL LAW SCHOOL Kuveyt
Arap Dili ve Belagatı
Dr. Mona Mohammed YOUNES LEBANESE UNIVERSITY Lübnan
Coğrafya Eğitimi
Dr. Enas M. I. ALQODSI ABU DHABI UNIVERSITY Birleşik Arap Emirlikleri
Coğrafya Eğitimi, Aile Hukuku

FRANSIZCA DİL EDİTÖRÜ

Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2360-9922 Türkiye
Ortaçağ Felsefesi, Din Felsefesi

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRLERİ

Dr. Arş. Gör. Gülten SİLİNDİR KERETLİ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye Web
Felsefe, Tiyatro Kuramı, İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü

ARAPÇA DİL EDİTÖRLERİ

Arş. Gör. Murat YILMAZ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9291-5328 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı, Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Öğretim Görevlisi Enver Burak BADIN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arap Dili ve Belagatı

İBRANİCE DİL EDİTÖRÜ

Arş. Gör. Safiye Merve ÖZKALDI ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-4632-9867 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Dinler Tarihi

FARSÇA DİL EDİTÖRÜ

Arş. Gör. Emine ZEYTUNLU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 0000-0003-1299-0542 Türkiye
Çeviribilim, Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Selçuklu Tarihi, Çağdaş İran tarihi, Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat

SEKRETERYA

Arş. Gör. Muhammet Yasin ÇAKIR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4875-9780 Türkiye
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dr. Arş. Gör. Muhammed Mücahid DALKILIÇ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7116-8749 Türkiye
Gençlik Sosyolojisi, Sosyal Değişim, Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi
Arş. Gör. Mustafa KOYUNCU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7430-8700 Türkiye
Osmanlı Tarihi, Yeniçağ Osmanlı Tarihi
Arş. Gör. Yeliz SAYGILI SAVAŞ Kilis 7 Aralık Üniversitesi 0000-0002-8441-968X Türkiye
Medya Endüstrisi Çalışmaları, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türk Halk Bilimi
Arş. Gör. Sefa ALTAY KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0566-6461 Türkiye
Sosyoloji