Dergi Kurulları

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ADINA SAHİBİ

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Bölgesel Coğrafya, Siyasal Coğrafya, Ortadoğu Çalışmaları

EDİTÖR KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. İbrahim EFE KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0000-0001-6730-1965 Türkiye
Söylem Çözümlemesi, İletişim Çalışmaları, Siyaset Bilimi
Osman ÜLKER KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6938-1057 Türkiye
Din Sosyolojisi, Sosyoloji

YAYIN KURULU

Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat, Uygulamalı Psikoloji
Prof. Dr. Musa YILDIZ Gazi Üniversitesi Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı
Prof. Dr. Cengiz TOMAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Beşeri ve İktisadi coğrafya
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Nuh ARSLANTAŞ Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ABD Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Ali BALCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4429-9318 Türkiye
Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Siyaset
Prof. Dr. Mehmet Sait TOPRAK Mardin Artuklu University 0000-0002-5252-5875 Türkiye
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Dinler Tarihi, Dilbilimi, Biçimbilimi, Bilişsel Dilbilimi
Prof. Dr. Tim JACOBY The University of Manchester Birleşik Krallık
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Aytaç YILDIZ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6709-5812 Türkiye
Siyasal Düşünceler
Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM Kilis 7 Aralık Üniversitesi 0000-0003-2396-1165 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat, Dinler Tarihi, Ortadoğu Çalışmaları, Ortadoğu Tarihi, Ortadoğu Tarihi
Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İlişkiler
Doç. Dr. İsmail Numan TELCİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ortadoğu Çalışmaları, Türk Dış Politikası
Doç. Mahmut KAYA HARRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2728-9858 Türkiye Web

Doç. Dr., Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Aile Sosyolojisi, Modernleşme Sosyolojisi, Sosyoloji, Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Niteliksel Yöntemler
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Sosyoloji, Göç Sosyolojisi, Irk ve Etnisite Çalışmaları, Kültür Sosyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Sosyal Değişim
Dr. Mohammed Sulıman SHBAIR ALAZHAR UNIVERSITY Filistin
Genel Kamu Hukuku
Dr. Fouad BENDIFALLAH UNIVERSITY OF MONTRÉAL Kanada

Scientific diplomas

- In progress: Doctorate in Educational Sciences. Psychopédagogy Option at the University of Montreal. Qc.

- Ph.D. in Library and Information Science: Availability and rationalization of digital information within the Algerian academic community- Case study of the University of Constantine 2 - 2018.

- Master's Degree in Information Science at the University of Montreal.Qc. 2016.

- Diploma from the University of Montreal.Specialty: Digital Rights Management (DRM) 2012.

Diploma from a Montreal institute. Specialty: Business Management- 2010.

- Diploma from the University of Montreal.Specialty: Administration and Management of Digital Information- 2006.

- Master's Degree at the University of Constantine.

Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Eğitim Psikolojisi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Dokümantasyon, İnternet, Kütüphanecilik, Medya Okuryazarlığı, Bilgi Yönetimi
İslam Felsefesi

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye

1960’ta Malatya’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gaziantep ve Mardin’de yaptı. 1984’te Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Durham Üniversitesi School of Oriental Studies (MA Research) ve Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te (PhD) yaptı. Doktorasını 1991’de tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Aynı fakültede 2009-2012 yılları arasında Dekanlık yaptı. 2012'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asıl üyesi olarak seçildi. 2012-2015 yılları arası Makedonya, Üsküp'teki International Balkan University'de Rektör olarak görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi anabilim dalı öğretim üyesi olan Şinasi Gündüz’ün, Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlandı; eserleri çeşitli dillere çevrildi. Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktadır. 

Dinler Tarihi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Nurettin GEMİCİ İstanbul İlahiyat Türkiye
İslam Tarihi ve Sanatları, İslam Sanatları, İslam Tarihi
İsmail DEMİREZEN İstanbul Üniversitesi Türkiye
İlahiyat
Doç. Dr. Lütfi SUNAR İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çalışma Sosyolojisi, İş ve Örgüt Sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi
Prof. Dr. Enver ÇAKAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Sami KILIÇ FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. M Fatih KANTER KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Halil ALDEMİR Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye
Tefsir
Doç. Dr. Yasin MERAL Ankara Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Beşeri ve İktisadi coğrafya, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Ekonomik Coğrafya, Nüfus Coğrafyası, Siyasal Coğrafya
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep SAĞIR FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Psikolojisi
Doç. Dr. Omar Hasan ALAMERI KUWAIT INTERNATIONAL LAW SCHOOL Kuveyt
Arap Dili ve Belâgati
Dr. Mona Mohammed YOUNES LEBANESE UNIVERSITY Lübnan
Coğrafya Eğitimi
Dr. Enas M. I. ALQODSI ABU DHABI UNIVERSITY Birleşik Arap Emirlikleri
Coğrafya Eğitimi, Medeni Hukuk

FRANSIZCA DİL EDİTÖRÜ

Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Felsefesi

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRLERİ

Arş. Gör. Hamidullah GENÇ KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY 0000-0002-8148-5841 Türkiye
Din Psikolojisi
Arş. Gör. Gülten SİLİNDİR KERETLİ Kilis 7Aralık University,79000 Kilis, Turkey Türkiye Web
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Felsefe

ARAPÇA DİL EDİTÖRLERİ

Arş. Gör. Murat YILMAZ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9291-5328 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı, Arap Dili ve Belâgati
Öğretim Görevlisi Enver Burak BADIN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arap Dili ve Belâgati

İBRANİCE DİL EDİTÖRÜ

İlahiyat, Dinler Tarihi

FARSÇA DİL EDİTÖRÜ

Arş. Gör. Emine ZEYTUNLU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 0000-0003-1299-0542 Türkiye
Çeviribilim, Karşılaştırmalı Edebiyat, İran tarihi, Fars Dili Edebiyatı ve Kültürü

SEKRETERYA

Arş. Gör. Muhammet Yasin ÇAKIR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4875-9780 Türkiye
Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Arş. Gör. Muhammed Mücahid DALKILIÇ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7116-8749 Türkiye
Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi, Irk ve Etnisite Çalışmaları, Sosyal Değişim
Arş. Gör. Mustafa KOYUNCU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7430-8700 Türkiye
Osmanlı Tarihi
Arş. Gör. Yeliz SAYGILI SAVAŞ Kilis 7 Aralık Üniversitesi 0000-0002-8441-968X Türkiye
Türk Halk Bilimi, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Arş. Gör. Sefa ALTAY KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0566-6461 Türkiye
Eğitim Sosyolojisi, Bilim Felsefesi, Modernleşme Sosyolojisi, Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Endüstri Sosyolojisi