Amaç ve Kapsam


Türkiye’nin son yıllarda özellikle göç başlığı altında bilimsel ve akademik çalışmaların arttığı bilinmekle birlikte aynı zamanda uzun yılların tecrübesinin getirdiği bir Ortadoğu araştırmaları birikimi ve ilgisi de artarak gelişimini sürdürmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak Ortadoğu ve göç alanında yapılan araştırmalara yeni bir akademik mecra açılmak istenmesi ve okuyucuların yapılmış çalışmalarla buluşturulması “Ortadoğu ve Göç” dergisi ile sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla Ortadoğu ve Göç dergisi, tüm semavi dinlerin ortaya çıktığı, insan uygarlığının kadim eserlerinin bulunduğu, enerji kaynaklarının merkezi ve dünya ticaret yollarının kesişme noktası olan Ortadoğu bölgesinde yaşanan gelişmelere ve aynı zamanda uluslararası göç konularında araştırmalara yer vererek araştırmacılar ile okuyucuları bir araya getirmektedir. ‘Ortadoğu ve Göç’ dergisi yılda iki sayı olarak Aralık ve Haziran aylarında çıkan uluslararası hakemli bir dergidir. Ortadoğu ve Göç dergisinde Ortadoğu ve Göç konularında yazılmış araştırma makaleleri, derleme makaleler, olgu/vaka sunumları, raporlar, inceleme yazıları ve kitap değerlendirmeleri yayınlanmaktadır. Ortadoğu ve Göç dergisine, Ortadoğu bölgesiyle ya da göç olgusuyla ilgili olmak koşuluyla; siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, tarih, ilahiyat, sosyoloji, halk bilimi, strateji, güvenlik, savaş çalışmaları, çatışma çözümleri, demografi çalışmaları, kültürel çalışmalar ve ekonomi gibi sosyal bilimlerin tüm dallarından makaleler kabul edilmektedir.
 Ayrıca, Ortadoğu ya da göç konulu güncel kitapların kitap değerlendirmeleri ile bölgede etkili aktörlerle yapılan mülakatlar ve gerekli değerlendirmelerin ardından uygun bulunması halinde bölgeye yönelik inceleme yazıları ve raporlar da kabul edilmektedir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık