Sayı: 2

Yıl: 2015

Araştırma Makalesi

1. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinde alkol ve sigara bağımlılığı taraması

2. Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması

4. Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları

5. Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri

7. Liken planus ile karışan ekstragenital hiperkeratotik liken sklerozus

9. Hipotalamik hamartom: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Araştırma Makalesi

13. İntestinal mikrobiyota transplantasyonu; neden, kime, nasıl?

Olgu Sunumu

8. Kemik yıkımına neden olan orbital psödotümör

11. Çocuk hastada posterior tibial arter psödoanevrizması

Derleme

14. Kardiyoversiyon ve defibrilasyon
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır