Cilt: 12 Sayı: 2, 28.05.2019

Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

1. Erişkin Hastalarda 498 Deri Altı Port Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

Derleme

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır