Cilt: 25 - Sayı: 4

Yıl: 2018

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

8. Bilgisayarlı tomografide geriatrik hastalarda adrenal insidentaloma prevalansı

Olgu Sunumları

Derlemeler

Editöre Mektup

Editöre Mektup

1. Tracheostomy Cannula Aspiration

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.