Hakkında

Journal of Sustainable Education Studies (JSES) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile yayınladığı bilimsel ve akademik bir dergidir.

Journal of Sustainable Education Studies (JSES) yılda 4 (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) kez yayımlanan hakemli ve uluslararası ücretsiz bir dergidir.

ÖNEMLİ NOT:

Journal of Sustainable Education Studies'te (JSES) Nisan 2022 sayısından sonra yayımlanacak etik kurul izni gerektiren araştırmalardan "Etik Kurul İzni" istenmektedir.

Journal of Sustainable Education Studies (JSES) makale yazım şablonu güncellenmiştir. Yeni şablona "Yazım Kuralları" başlığından ulaşılabilir.